Pregled vnosa

JAVNO NAROČILO

Št. objave na portalu javnih naročil: JN005105/2019-W01

Datum objave javnega naročila: 18.07.2019

Št. objave na TED:

Naročnik

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

Odločitev o oddaji naročila prenos datoteke

Datum objave odločitve: 13.08.2019