Pregled vnosa

JAVNO NAROČILO

Št. objave na portalu javnih naročil: JN008179/2017-F01

Datum objave javnega naročila: 16.05.2018

Št. objave na TED: 2018/S 093-212044

Naročnik

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Odločitev o oddaji naročila prenos datoteke

Datum objave odločitve: 08.11.2019