Pregled vnosa

JAVNO NAROČILO

Št. objave na portalu javnih naročil: JN001372/2020-W01

Datum objave javnega naročila: 04.03.2020

Št. objave na TED:

Naročnik

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

Odločitev o oddaji naročila prenos datoteke

Datum objave odločitve: 26.03.2020