PORTAL JAVNIH NAROČIL

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal ministrstva za javno upravo, na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter drugo dokumentacijo, za katero zakon, ki ureja javno naročanje, določa objavo na portalu javnih naročil (npr. odločitve o javnem naročilu, podatke o oddanih evidenčnih naročilih).

S transparentnostjo javnega naročanja se uresničujejo tudi druga načela javnega naročanja in načela, na katerih temelji delovanje Evropske unije. Z brskanjem po objavah na portalu javnih naročil namreč gospodarski subjekti iščejo poslovne priložnosti na slovenskem trgu javnih naročil, na katerem z medsebojnim konkuriranjem zagotavljajo gospodarno rabo javnih sredstev ter učinkovito in uspešno javno naročanje.

Mejne vrednosti, od katerih dalje je treba obvestila v zvezi z javnimi naročili objaviti na portalu javnih naročil, določa zakon, ki ureja javno naročanje. V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in drugim odstavkom 7. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV, Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 - ZDU-1I) se na portalu objavljajo obvestila v zvezi z naslednjimi javnimi naročili:

  • blago in storitve na splošnem področju: 20.000 EUR,
  • gradnje na splošnem področju: 40.000 EUR,
  • blago in storitve na infrastrukturnem področju: 50.000 EUR,
  • gradnje na infrastrukturnem področju: 100.000 EUR,
  • blago in storitve na obrambnem in varnostnem področju:40.000 EUR,
  • gradnje na obrambnem in varnostnem področju: 80.000 EUR.

Portal upravlja Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o


Splošni pogoji za uporabo portala javnih naročil