PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
UKC Ljubljana Aneks št. 5 IMP mrežice Javno naročiloBlago
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
Zavod za gozdove Slovenije Aneks št. 1 k pogodbi 51/2020 Carex Javno naročiloBlago
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA DODATEK ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 3, 9, 13 1. DEL, 14 1. DEL, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. DEL, 31, 37 in 38, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – DEL 3: DOGRADITEV JAV Javno naročiloGradnje
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA in VIPAVA V ZIMSKIH SEZONAH 2020/2021 IN 2021/2022 Javno naročiloStoritve
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-9 Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-4 Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-10 Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-8 Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-7 Javno naročiloBlago
OBČINA BREŽICE DOBAVA TREH OSEBNIH VOZIL ZA IZVAJANJE POMOČI NA DOMU Javno naročiloBlago
OBČINA BREŽICE IZGRADNJA POVRŠIN ZA KOLESARJE IN PEŠCE KRŠKO - BREŽICE (1. FAZA) Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE IZGRADNJA PLOČNIKA VELIKA DOLINA Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠENTJUR Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-6 Javno naročiloBlago
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-5 Javno naročiloBlago
OBČINA BREŽICE OS ZA IZVAJANJE NOTRANJE REVIZIJSKIH STORITEV 2020-2024 Javno naročiloStoritve
SREDNJA GOSTINSKA IN TURISTIČNA ŠOLA RADOVLJICA Okvirni sporazum za javno naročilo Sukcesivna dobava živil št. 430-1/2020-3 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 272-3/2020-25 Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA ANEKS ŠT. 5 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območja pomembnega vpliva poplav – Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SIR-364/20 ANEKS ŠT. 1 K Pogodbi št. JPE-SIR-291/19 za izvedbo gradbenih del: 30II-841-000 Gradnja plinovoda Dol - Videm, 3. faza Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območja pomembnega vpliva poplav – Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina ANEKS št.1 K POGODBI O ODDAJI, PREVZEMU IN OBDELAVI LOČENO ZBRANE OPDPANE EMBALAŽE Javno naročiloStoritve
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ KUPOPRODAJNA POGODBA/POGODBE Javno naročiloBlago
OBČINA ČRENŠOVCI Aneks 2 in 3 Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0564 Pogarancijsko vzdrževanje sistema klicnega centra - za obdobje treh let Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA DODATEK št. 4 K POGODBI za projektiranje in izvedbo gradbenih del za projekt: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – II. FAZA, IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA Javno naročiloGradnje
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP6_VIŠINA Javno naročiloBlago
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP5_ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM Javno naročiloBlago
OBČINA LENART Gradbena pogodba št. 354-43/2020 Javno naročiloGradnje
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP3_ROKAVICE Javno naročiloBlago
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP7_GASILSKA OPREMA Javno naročiloBlago
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP2_DELOVNA OBLEKA Javno naročiloBlago
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Dobava osebne varovalne opreme_SKLOP1_OBUTEV Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba IVD 3.skupina SKLOP 4 in SKLOP 5 Javno naročiloGradnje