PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE CONTRACT ON THE PURCHASE OF AN INFLUENZA VACCINE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna (odkupna) pogodba Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Najemna pogodba za obdobje 5 let Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dodatek št. 2 k pogodbi C2711-17-087506 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dodatek št. 3 k pogodbi št. C2711-17-087506 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO C3130-19-801410 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA GRADBENA POGODBA ZA CELOVITO SANACIJO IN REKONSTRUKCIJO OŠ OSKARJA KOVAČIČA, PŠ RUDNIK, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI Javno naročiloGradnje
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Pogodba o načrtovanju in izvedbi "Nacionalni ambasadorski program" za povečanje mednarodnih znanstveno-strokovnih in poslovnih dogodkov v Sloveniji Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO C3130-19-801412 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR pogodba št. 406-1/2019/87 za "Prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani" Javno naročiloGradnje
OBČINA VRHNIKA Gradbena pogodba št. 351-146/2018 za Obnova mostu čez Črno Mlako na LC Sinja Gorica - Blatna Brezovica Javno naročiloGradnje
OBČINA BLED Pogodba o prevozih otrok v osnovne šole v občini Bled Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO okvirni sporazum Javno naročiloBlago
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pogodba o izvedbi zunanje ureditve z gradbeno inštalacijskimi deli in postavitvijo povezovalnega hodnika Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Okvirni sporazum za dobavo zdravil Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba št. 2031-19-090047 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC Kupoprodajna pogodba za sukcesivno dobavo potrošenega zdravstvenega materiala za obdobje enega leta Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Pogodba št. 2031-19-090048 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC Kupoprodajna pogodba za sukcesivno dobavo potrošenega zdravstvenega materiala za obdobje enega leta Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 1714-19-490040 Pogodba o izvedbi sanacije strehe na objektu PP Ptuj Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC Kupoprodajna pogodba za sukcesivno dobavo potrošenega zdravstvenega materiala za obdobje enega leta Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE C2030-19-744708 - Izvedba zamenjave opreme vložišča in vratarnice na Župančičevi ulici 3 v Ljubljani, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k gradbeni pogodbi >Sanacija plazu na gozdni cesti Cerije v Rogatcu< št. SANAC Cerije 2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Pogodba "Izdelava PZI za ureditev regionalne kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki" Javno naročiloStoritve
DRUŠTVO PRIPADNIKOV ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ITALIJANSKA UNIJA Pogodba o izvajanju tehnične asistence pri izvedbi projekta PRIMIS v okviru Programa Interreg V-A Slovenija–Italija 2014–2020 Javno naročiloStoritve
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA GRADBENO POGODBO ŠT. 41103-6/2019-8 UREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA – ŠEMPETER Javno naročiloGradnje
OBČINA DOMŽALE Gradnja kanalizacije, investicijsko vzdrževanje vodovoda, obnova ceste in izgradnja pločnika na območju Bišče - Selo Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA pogodba št. 406-1/2019/18 za "Prenova šolske kuhinje in spremljajočih prostorov Osnovne šole Spodnja Šiška v Ljubljani" Javno naročiloGradnje
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Zdravila OS 2019 Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba "SKLOP 3: Sanacija plazu v Kališovcu, ob lokalni cesti 191101 Rožno-Presladol" Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Pogodba "SKLOP 2: Sanacija usada na cesti JP2 692141 odcep Hictaler, naselje Armeško" Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Pogodba "SKLOP 1: Sanacija javne poti JP1 693401 Jarek Brezovica, PODBOČJE" Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Gradbena pogodba Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠENČUR Pogodba o obnovi Blagnetove hiše - II. del Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Pogodba o izvedbi javnega naročila "Nadzor nad gradnjo poslovne stavbe" št. GN_1 2019 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozil z nizkimi emisijami - 3. sklop Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozil z nizkimi emisijami - sklopa 1 in 2 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 5 k okvirnemu sporazumu o opravljanju storitev varovanja za potrebe Mestne občine Ljubljana Javno naročiloStoritve
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvedba vseh aktivnosti z rušenjem stanovanjskih in gospodarskih objektov na naslovih Suhadol 12 in Šavna Peč 28 Javno naročiloGradnje
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB - 2624 Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB - 2641 Javno naročiloStoritve
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. Okvirni sporazum za izdelavo in dobavo tiskovin št. JN-08/2019-OS/2 (za sklop št. 1, 2, 3 in 6) Javno naročiloBlago
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. Okvirni sporazum za izdelavo in dobavo tiskovin št. JN-08/2019-OS/1 (za sklop št. 5) Javno naročiloBlago
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. Okvirni sporazum za izdelavo in dobavo tiskovin št. JN-08/2019-OS/3 (za sklop št. 4) Javno naročiloBlago
OBČINA ZAGORJE OB SAVI Gradbena pogodba za izvedbo projekta "Sanacija plazov v Občini Zagorje ob Savi po neurju decmber 2017" za sklopa: 1 in 2 Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pogodba Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Krovsko kleparska dela PE MB, PE LJ, PE CE, PE PLC MB - 2640 Javno naročiloStoritve
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Pogodba št. 43N190038 za nakup rabljenega vozila Javno naročiloBlago