PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-47 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-56 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-48 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-48 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-52 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-52 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-53 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-55 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-50 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-57 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-45 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-56 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-51 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-56 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-56 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-59 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-54 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-49 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-46 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2020-58 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Izdelavo okoljskega poročila in dodatka s presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027 ter za Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obd Javno naročiloStoritve
OBČINA ŽALEC Pogodba št. PG-441/2020 "Gradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC Žalec - južno od železnice II. faza" Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE IN TURIZEM CELEIA CELJE aneks 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA ŽALEC Pogodba št. PG-463/2020 "Izdelava fasade" Javno naročiloGradnje
OBČINA PIRAN Aneks št. 2 k pogodbi za izvedbo skoraj nič-energijske nadomestne gradnje in dozidave Zdravstvenega doma Lucija vključno z izdelavo projektne dokumentacije IP, PGD, PZI in PID Javno naročiloGradnje
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Aneksa k pogodbi Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Bartog, Aneks 2, sprememba proizvajalca Javno naročiloBlago
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE napačna objava Javno naročiloGradnje
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŽEJE-TROJICA Pogodba o dobavi gasilskega vozila GCGP-2 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Servisiranje, validiranje in preventivno vzdrževanje instrumentov proizvajalcev Perkin Elmer in Applied Biosystems Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Gradbena pogodba za izgradnjo SN 20 KV kablovoda z EKK in kabelskimi jaški po poti v Zeleni gaj za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana Javno naročiloGradnje
OBČINA PIRAN Pogodba za ureditev cestne infrastrukture "Fiesa" Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Aneks št. 5 Javno naročiloGradnje
OBČINA PIRAN Pogodba za ureditev cestne infrastrukture "Fiesa" Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izdelava PZI za rekonstrukcijo cestnega telesa in objektov na delih odsekov AC Ljubljana (Kozarje) - Brezovica - Vrhnika - Logatec ter priključkih Brezovica in Vrhnika Javno naročiloStoritve
SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. ND 2020 Javno naročiloBlago
VRTEC ČRNUČE POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL 430-5/2018-96 Javno naročiloBlago
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
OBČINA DOMŽALE Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
Zavod za turizem Šaleške doline Pogodba Digitalno inoviranje kulturne dediščine in razvoj turističnih produktov Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Obnova vozišča, cesta R3-643, odsek 1436 Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312 Javno naročiloGradnje
OBČINA DOMŽALE Razširitev jedilnice in kuhinje OŠ Rodica Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvedba občasnega štetja z avtomatskimi števnimi napravami Javno naročiloStoritve
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Pogodba o izvedbi JN Storitve vzdrževanja informacijske rešitve eKomunikacije Javno naročiloStoritve
OBČINA ROGAŠKA SLATINA ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA: IZVEDBA (OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH) INTERPRETACIJ ZA NARAVOVARSTVENI CENTER SOTLA – V OKVIRU PROJEKTA VEZI NARAVE Javno naročiloBlago
POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Pogodba za dobavo gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Reagenti za Pretočni citometer BD Facsymphony A3-Medias International (460-E-MJ-46/16-2020/OS) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Aneks št. 1 k Pogodbi o vzdrževanju komunikacijske opreme Cisco št. 385-6/2020-1 Javno naročiloStoritve
DOM UPOKOJENCEV KRANJ OKVIRNI SPORAZUM KONCENTRATI Javno naročiloBlago
OBČINA KAMNIK Gradbena pogodba št. 430-0004/2020 Javno naročiloGradnje