PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogoba št. 2019/460-17 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogoba št. 2019/460-16 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogoba št. 2019/460-15 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogoba št. 2019/460-14 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogoba št. 2019/460-13 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pogodba št. 2019/460-12 Javno naročiloBlago
ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE Pogodba JN_15/2019 Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. SANACIJA VIADUKTOV PODMEŽAKLA 1L VA0310, PODMEŽAKLA 2L VA0312 NA AC A2/0602 HRUŠICA-LIPCE Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Zajem dodatnih podatkov in izdelavo dodatnih geodetskih podlag za pripravo državnega prostorskega načrta za državno cestno Slovenj Gradec-jug – Dravograd, III. razvojna os Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izgradnja suhega zadrževalnika Malence Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvedba revizije gradbenih načrtov PZI dokumentacije za zahtevnejše viadukte, predore in pokrite vkope na novi prometni povezavi med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Postavitev spremenljivih prometnih znakov na AC priključkih Zakl in Podlehnik Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA dobava laboratorijskega materiala Javno naročiloBlago
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC Okvirni sporazum št. 216/2019 za izvajanje geodetskih storitev Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi št. JPE-SIR-244/19-2 za izvedbo strojno inštalacijskih del za 2. sklop za naslednji lokaciji: d. Gradnja plinovoda za gostilno Čad; g. Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici-Gradnja priključnega plinovoda (JPE-SIR-10/20) Javno naročiloGradnje
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠRATOVCI Pogodba o nakupu gasilskega vozila GV-1 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi video opreme št. C1714-19-460343 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi video opreme št. C1714-19-460342 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
GASILSKA ZVEZA CELJE Pogodba o nakupu gasilskega vozila GV-1 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
GASILSKA ZVEZA CELJE Pogodba o nakupu gasilskega vozila GV-1 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 3. OBDOBJE Javno naročiloBlago
OBČINA LUKOVICA Aneks št. 2 h Gradbeni pogodbi za izgradnjo Društvenega doma Krašnja Javno naročiloGradnje
Kemijski inštitut Pogodba o dobavi tuje znanstveno-strokovne periodike za leto 2018 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO RENAULT Javno naročiloBlago
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Pogodba o premoženjskem zavarovanju št. 2010-78/2019 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o mesečnem obračunu nadomestil za pologe denarnih sredstev, ki jih polaga FURS št. C1620-19-000124 Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Pogodba o obnovi storitev tehnične podpore Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Pogodba za Nakup licenc za tehnološko platformo za izvajanje projekta marketinške avtomatizacije Net Results, najem dodatnih orodij in vzdrževanje sistemov Net Results in CRM ter dodatnih orodij za leto 2020 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ZDRAVILA 2. OBDOBJE Javno naročiloBlago