PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-23 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-22 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-21 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-20 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dodatek št. 1 k pogodbi št. C2711-17-008503 o izdelavi Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte Javno naročiloStoritve
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-19 Javno naročiloBlago
EZTS GO, Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje "Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)" Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo čezmejnega parka Soča-Isonzo - Sklop 1 Javno naročiloGradnje
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2019-18 Javno naročiloBlago
BANKA SLOVENIJE Najem licenc pri uporabi nadzornih plošč Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA »Nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Orkester«, ŠT. MIT 2019 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Podnart Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Mošnje Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Ljubno Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lancovo Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Kropa Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Brezje Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Srednja Dobrava Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lesce pločniki 2 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lesce pločniki 1 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lesce – severni del Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Prenova mestnega središča - Faza 1/1: Slovenska ulica južni del« Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lesce – vzhodni del Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA pogodba sklop 2 elektro inštalacije Prenova mestnega središča faza 1/1 slovenska ulica južni del Javno naročiloGradnje
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Lesce zahodni del Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA pogodba sklop 1 gradbeno obrtniška dela projekt Prenova mestnega središča faza 1/1 slovenska ulcia južni del Javno naročiloGradnje
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Begunje na Gorenjskem, v KS Otok in v KS Radovljica Javno naročiloStoritve
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Izvajanje zimske službe v KS Radovljica Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije za dograditev objekta Osnovne šole Otočec za potrebe šole in vrtca Javno naročiloStoritve
OBČINA HRPELJE - KOZINA Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
VRTEC CICIBAN POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OBČINA HRPELJE - KOZINA Ureditev informacijskega centra za Krajinski park Beka Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o. Pogodba št. 27/2019 za izvedbo meritev in analiz za potrebe CČN Domžale-Kamnik za leto 2019 Javno naročiloStoritve
OBČINA DOMŽALE Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Nadomestna gradnja dveh mostov na R2-407/1145; most čez Podlipščico (LJ0130) v km 12,049 in most čez Lahovko (LJ0131) v km 12,800 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija ceste R3-686 odsek 1279 Žiče - Dramlje (od Kartuzije do Straže na Gori) od km 6,960 do km 8,311 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO IZP - Sanacija plazov in zidov z rekonstrukcijo ceste Kneža – Grahovo na Bači, R2-403/1072 KNEŽA – PODBRDO od km 1,200 do km 3,950 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup letalskih vozovnic za RTV Slovenija Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup letalskih vozovnic za RTV Slovenija Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu št. 430-0018/2016-11 za izvajanje storitev linijskega prevoza šoloobveznih otrok za OŠ Polhov Gradec Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0524 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava projektne dokumentacije IZP/PZI za ureditev avtobusnih postajališč Morava na DC G2-106,odsek 0265 Kočevje - Livold, od km 8,150 do km 9,150 Javno naročiloStoritve