PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA pogodba št. JN_1/19 ortopan Javno naročiloBlago
OBČINA ŠKOFJA LOKA POGODBO št. 430-0003/2019 O OPRAVLJANJU STORITEV SKRBNIKA STANOVANJ IN POSLOVNIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ŠKOFJA LOKA Javno naročiloStoritve
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Okvirni sporazum za dobavo električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v obdbobju 2019-2023 Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba Javno naročiloGradnje
ZUDV DORNAVA ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO Javno naročiloBlago
ZUDV DORNAVA ŽIVILA IN MATERIAL ZA PREHRANO Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA pogodba o cenitvi nepremičnin Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Gradbena pogodba št. 4113-6/2019-1 za izvedbo projekta Ureditev parkirišč in zelenega pasu ob izlivu Težke vode v reko Krko v Novem mestu Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. Pogodba NAB št. 53/2019/28 Javno naročiloBlago
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. Pogodba NAB št. 52/2019/28 Javno naročiloBlago
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Pogodba(zard) Javno naročiloStoritve
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Tisk in dobava signatur in navodil - Aneks št. 2 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 k Pogodbi št. 4113-21/2016-108 za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo objektov Glavni trg 2 in Dilančeva ulica 3 v Novem mestu Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Gradbena pogodba za rekonstrukcijo Parmove ulice s komunalno infrastrukturo na odseku od Samove ulice do Kurilniške ulice s sofinanciranjem kohezijskega sklada Javno naročiloGradnje
Turizem Kranjska Gora Pogodba za digitalno oglaševanje v letu 2019 Javno naročiloStoritve
Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje ANEKS ŠT. 1 K POGODBI OBNOVITEV IN OHRANJANJE MOKROTNIH HABITATOV NA OBMOČJU LJUBLJANSKEGA BARJA - PoLJUBA; RAZISKAVE KOŠČIČNI ŠKRATEC Javno naročiloStoritve
Turizem Kranjska Gora Okvirni sporazum za tisk promocijskega in informacijskega gradiva v letu 2019 Javno naročiloStoritve
Turizem Kranjska Gora Okvirni sporazum za tisk promocijskega in informacijskega gradiva v letu 2019 Javno naročiloStoritve
Turizem Kranjska Gora Okvirni sporazum za tisk promocijskega in informacijskega gradiva v letu 2019 Javno naročiloStoritve
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Prenova dvorane Lili Novy Javno naročiloStoritve
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. DOBAVA JAMSKEGA LESA (BUKEV) IN LOGISTIČNE STORITVE Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-110/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Kupoprodajna pogodba št. 269/2019 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-109/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-108/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. JEKLENO LPČNO PODPORJE - VIJAK Z MATICO M24 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-107/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-106/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-105/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-104/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. MATERIAL ZA SIDRANJE SKLOPI B, C, D Javno naročiloBlago
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Aneks št. 15 Javno naročiloStoritve
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. MATERIAL ZA SIDRANJE SKLOP A Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-103/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-102/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-101/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-100/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-99/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA OKVIRNI SPORAZUM št. 091-30-98/2018 za nakup reagentov, laboratorijskega potrošnega materiala in zaščitnih sredstev 2 Javno naročiloBlago