PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.9 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.20 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.1 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.22 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.19 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.18 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.4 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.14 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.6 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.12 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.16 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.2 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.5 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.24 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.23 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.15 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Okvirni sporazum št.8 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 1 - 9330/2017 Javno naročiloStoritve
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 2-9330/2017 Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. MENJAVA OGREVALNEGA SISTEMA TER IZGRADNJO NOVE KOTLOVNICE ZA POTREBE OGREVANJA AVTOCESTNE BAZE TER CESTNINSKE POSTAJE HRUŠICA Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. IZDELAVO ŠTUDIJE PREVERITVE MOŽNOSTI IZVEDBE REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČE CESTNE POVEZAVE POSTOJNA-JELŠANE Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Izvajanje storitev nadzora nad delom upraviteljev po 106. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Pogodba sklop 7 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Pogodba sklop 17 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Pogodba sklop 10 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Pogodba sklop 11 Javno naročiloBlago
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Nadgradnja procesnega omrežja Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pogodba o zagotavljanju storitev fiksne telefonije za obdobje štirih let - PG ZD MB - 2018/1 Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 2- zbiralniki za odpadke Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO HABRA Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 2- inkntinenčni program Javno naročiloBlago
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI BLAGA Javno naročiloBlago
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pogodba o zagotavljanju storitev mobilne telefonije za obdobje treh let Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Pogodba o zagotavljanju storitev mobilne telefonije za obdobje treh let Javno naročiloStoritve
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za storitve čiščenja poslovnih prostorov Računskega sodišča Republike Slovenije št. C1312-18-000002 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. BETONSKI DROGOVNIKI Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Pogodba o zagotavljanju storitev mobilne telefonije za obdobje treh let Javno naročiloStoritve
OBČINA DOMŽALE IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKIH STAVB V OBČINI DOMŽALE, ZA SKLOP OBJEKTOV SPB1 Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Pogodba o zagotavljanju storitev mobilne telefonije za obdobje treh let Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Pogodba o zagotavljanju storitev fiksne telefonije za obdobje štirih let - PG ZD Trbovlje - 2018/1 Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Pogodba o zagotavljanju storitev fiksne telefonije za obdobje štirih let - PG ZD Izola - 2018/1 Javno naročiloStoritve
VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Pogodba št. Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvajanje kontrole poročil o nastalih grad.odpad. in izdelava končne.let.poročila o nastalih grad.odpad. in ravnanju z njimi na gradbiščih G in R cest Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava zapornega sloja na regionalni cesti R3-667, odsek 1385 Zbure – Dolenje Kronovo, od km 7+195 do km 7+590 in od km 7+744 do km 12+785. Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR Pogodba za najem internetnih aplikacij in vzdrževanja prostorskih podatkovnih struktur občine Javno naročiloStoritve
Zavod za gozdove Slovenije Pogodbo o dobavi računalniške strojne opreme Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA KOPER DODATEK št. 2 k pogodbi št. 411-1/2016 za Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin Javno naročiloGradnje