PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA POSTOJNA POGODBA številka 35103-26/2017-3 POSTAVITEV SANITARNO-GARDEROBNE ENOTE OB NOGOMETNEM IGRIŠČU V POSTOJNI Javno naročiloBlago
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o. KPV-29-2017/V/SIR-105810-TP Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem Pogodba za izvedbo storitev " Malice za zaposlene in uporabnike v enotah VDC" Javno naročiloStoritve
CUDV Črna na Koroškem Aneks k Gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 11. sklop - 9 Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 11. sklop - 8 Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 11. sklop - 7 Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 11. sklop - 6 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA KOPER Pogodba za izvedbo krožnega križišča pri kopališču v Žusterni Javno naročiloGradnje
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Pogodba št. 9691-0182/2017 za Sanacijo plazu ob JP 707931 v Lendavskih Goricah - I. in II. faza Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 10. sklop Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 8. sklop Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 7. sklop Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 6. sklop Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 5. sklop Javno naročiloBlago
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Sanacija vozišča na cesti R1-201/0203 Kranjska Gora - Mojstrana- Dovje od km 5.723 do km 8.323. Javno naročiloGradnje
Klinika Golnik POGODBA ZA POGARANCIJSKO SERVISNO VZDRŽEVANJE RTG SISTEMA Javno naročiloStoritve
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Gradbena dela za ureditev križišča Dobje Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 3. sklop Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 2. sklop Javno naročiloBlago
OBČINA BOHINJ Pogodba za ureditev parkirišča in ceste na Trgu svobode Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem Aneks za 1. sklop Javno naročiloBlago
OBČINA MIRNA Gradbena pogodba - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST - 2017 Javno naročiloGradnje
NIJZ Pogodba št. 4300-69/17-01\083 Nadgradnja strojne opreme sistemske infrastrukture eZdravja Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem GRADBENA POGODBA za izvedbo ADAPTACIJE OBJEKTA »HIŠA SREČE« na naslovu Čečovje 63d Javno naročiloGradnje
CUDV Črna na Koroškem POGODBO O NAKUPU VOZILA ZA CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM št. JN006940/2016-W01 za SKLOP 1 (kombinirano vozilo za prevoz potnikov in tovora) Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem POGODBO O NAKUPU VOZILA ZA CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM št. JN006940/2016-W01 za SKLOP 2 (lahko dostavno vozilo) Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem POGODBO O NAKUPU VOZILA ZA CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM št. JN006940/2016-W01 za SKLOP 3 (športno terensko vozilo) Javno naročiloBlago
CUDV Črna na Koroškem GRADBENO POGODBO št. 1-03/2017 za GRADNJO DVIGALA IN POŽARNEGA STOPNIŠČA »zdravstveno-bolnišničnega« dela Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem Javno naročiloGradnje
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Pogodba o dobavi, montaži in servisiranju klimatskih naprav za potrebe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. C4128-17-000090 Javno naročiloBlago
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Pogodba o izdelavi, dobavi in montaži pohištva št. C4218-17-000091 Javno naročiloBlago
KSD d.o.o. Pogodba št. 4301-1/2017 za urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana za Sklop 2: izgradnja hišnih priključkov na kanalizacijo Javno naročiloGradnje
OBČINA AJDOVŠČINA Pogodba št. 4301-1/2017 za urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana za Sklop 1: Izgradnja kanalizacije ter ureditev vodotoka Javno naročiloGradnje
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Aneks k pogodbi o vzpostavitvi slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema STEISi Javno naročiloStoritve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Pogodba o vzpostavitvi slovenskega transfuzijskega enotnega informacijskega sistema STEISi Javno naročiloStoritve
MJU POGODBO ZA PRENOVO IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA E-JN, št. C3130-16-282034 Javno naročiloStoritve
OBČINA DOMŽALE Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Simps 27. sklop Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA CELJE Aneks št.4 h gradbeni pogodbi za izvedbo naročila Izgradnja sanitarij ob Šmartinskem jezeru Javno naročiloGradnje
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO PZI - Sanacija zidov in brežin na cesti R1-210/1112 Trebija - Sovodenj v km 0,500 in v km 5,64 Javno naročiloStoritve
Javne službe Ptuj d.o.o. Aneks št. 1 k Pogodbi o najemu naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze Javno naročiloStoritve
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Simps Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Profarmakon Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Interpart Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Valencia Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Dentacom Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Sanolabor Javno naročiloBlago
ZD MARIBOR Pogodba obvezilni in zaščitna sredstva Iris Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba Javno naročiloGradnje
DUTB, d. d. Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem Javno naročiloStoritve