PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Pogodba o sukcesivni dobavi soli za posip cest Javno naročiloBlago
OBČINA BLOKE Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV - B za ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica št. 67/19 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Nadgradnja Evidence vrednotenja nepremičnin 2019 - 2020 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava IZP in PZI ureditve pasu za levo zavijanje v križišču G1-1/0244 in R3-704/1355 ter oporne konstrukcije od km 0+000 do km 0+080 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, skozi Stopče, od km 2+300 do km 3+250 - aneks 3 Javno naročiloGradnje
OBČINA VIPAVA POGODBA O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA Projektiranje DGD in PZI projektne dokumentacije za fekalno kanalizacijo Lože in Manče Javno naročiloStoritve
OBČINA IZOLA Aneks št. 1 k leasing pogodbi za Najem delovnih postaj za obdobje 60 mesecev Javno naročiloStoritve
OBČINA IZOLA Najem delovnih postaj za obdobje 60 mesecev - ločena pogodba z izvajalcem financiranja Grenkeleasing d.o.o. Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA CELJE gradbena pogodba za izvedbo naročila gradnje "PROJEKT P+R Ulica XIV. divizije v Celju" Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste R1-218/1212 Podzemelj-Črnomelj skozi Gradac od km 0,970 do km 2,705 - aneks 3 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste R3-664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto skozi Šmihel od km 20,935 do km 21,255 - aneks 3 Javno naročiloGradnje
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah - 2431-16-000844 - aneks 2 Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA Contract Javno naročiloStoritve
OBČINA ŠKOCJAN Pogodba o izdelavi projektne dokumentacije Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM CELJE Pogodba za dobavo delovne obleke Javno naročiloBlago
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Sanaciji plazov Podolševa II" in "Jezera II" na cesti R3-927/5502 Žibovt-Sv. Duh-Podolševa - aneks 1 Javno naročiloGradnje
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 17,20 Javno naročiloBlago
OBČINA ROGAŠKA SLATINA ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA IZVEDBO GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA ŠPORTNE DVORANE BALINČEK Javno naročiloGradnje
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 8 - AKUMULATORJI Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 9 - AVTOELEKTRIKA Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 4 - OTOKAR Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 3 - Iveco Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 2 - MAN Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za dobavo rezervnih delov - sklop 1 - Mercedes Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Pogodba št. C2030-19-298725 - Izdelava projektne dokumentacije za potrebe obnove objekta Okrajnega sodišča v Brežicah, tehnično svetovanje, gradbeni in projektantski nadzor ter izvajanje del koordinatorja za varnost pri delu pri obnovi objekta Javno naročiloStoritve
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA POGODBA št. 4302-1/2019/129 za najem oglasnih površin na CL, LCD in LED prikazovalnikih na določenih lokacijah Javno naročiloStoritve
Center za socialno delo Posavje Izdelava informacijske rešitve za celovito spremljanje aktivnosti ob izvajanju projekta "Integrirana oskrba v občini Krško MOST" Javno naročiloStoritve
OBČINA KOMENDA POGODBA ŠT. 430-0013/2019 Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA MD-LAB, d.o.o. - Pogodba Javno naročiloGradnje
LL GROSIST družba za prodajo farmacevtskih, medicinskih in drugih proizvodov na debelo d.o.o. Pogodba št.1/2019 o dobavi blaga v sklopu 12 Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava in montaža opreme za daljnovod 110 + 20 kV RP Bled - RTP Bohinj Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-8/2019-2 Aparati za zobozdravstvo Javno naročiloBlago
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana JN-S0515 Izdelava CD in DVD nosilcev Javno naročiloStoritve
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava in montaža opreme za daljnovod 110 + 20 kV RP Bled - RTP Bohinj Javno naročiloGradnje
OBČINA LAŠKO POGODBA št. 430-14/2019 za storitev VAROVANJE IN REDITELJSKE STORITVE ZA FESTIVAL PIVO IN CVETJE LAŠKO Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste,površin za pešce in AP na R1-209/1092 Bohinjska Bistrica-Jezero od km 0,040 do km 0,500 skozi naselje Bohinjska Bistrica Javno naročiloGradnje
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA CELJE Pogodba za izvedbo javnega naročila "lahko tovorno vozilo (okoljsko manj obremenjujoče blago" Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-8/2019-1 Aparati za zobozdravstvo Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Pogodba za izvedbo gradbenih del pri gradnji plinovoda Gunclje - P&R Stanežiče Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Aneks št. 2 k osnovni pogodbi Javno naročiloGradnje
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR Pogodba o postopni dobavi Javno naročiloBlago
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR Pogodba o postopni dobavi Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Pogodba o dobavi zobnega rentgena Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Aneks št. 1 k osnovni pogodbi Javno naročiloStoritve
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Pogodba o izvedbi javnega naročila za izvedbo promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni za Sklop št. 4: "klikaj me" Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA CELJE Pogodba za izvedbo javnega naročila Inženirske storitve pri projektu Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje Javno naročiloStoritve
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Pogodba o izvedbi javnega naročila za izvedbo promocijski aktivnosti na nacionalni ravni za sklop št. 3: "Beri me" Javno naročiloStoritve
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Pogodba o izvedbi javnega naročila za izvedbo promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni za sklop št. 2: "Poslušaj me" Javno naročiloStoritve