PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks h KP Javno naročiloBlago
Kemijski inštitut OKVIRNI SPORAZUM ZA VALIDACI]O IN SERVISIRANJE OPREME PROIZVAJALCA AGILENT TECHNOLOGIES Javno naročiloStoritve
Kemijski inštitut OKVIRNI SPORAZUM ZA VALIDACIJO IN SERVISIRANJE OPREME PROIZVAJALCA THERMO Javno naročiloStoritve
Kemijski inštitut OKVIRNI SPORAZUM SERVISIRANJE OPREME PROIZVAJALCA PEAK SCIENTIFIC Javno naročiloStoritve
Kemijski inštitut OKVIRNI SPORAZUM ZA SERVISIRANJE OPREME PROIZVAJALCA DIONEX Javno naročiloStoritve
BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj ANEKS št. 1 k POGODI ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME V OKVIRU PROJEKTA SODELOVANJA »E-NOSTAVNO NA KOLO« - OBČINA NAKLO Javno naročiloBlago
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Vzdrževanje cestno-vremenskih postaj (CVP), Sklop 1: VAISALA in Sklop 2: LUFFT Javno naročiloStoritve
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. PREVZEM OGRABKOV IN PESKA IZ ČISTILNIH NAPRAV IN ČRPALIŠČ Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. Kretnice 2020 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO POGODBA O VZDRŽEVANJU IN NAKUPU N/D ZA RADIJSKE POSTAJE HARRIS Javno naročiloStoritve
VRTEC ŠKOFJA LOKA Aneks k pogodbi 374/2018 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Pogodba za poslovni najem osebnih vozil z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA BETAPLAN, d.o.o. - Sukcesivna dobava potrošnega materiala ( izolator) Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA BETAPLAN, d.o.o. - Pogodba o vzdrževanju in servisiranju opreme po izteku garancijskega roka Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA BETAPLAN, d.o.o. - Dobava, montaža in vzdrževanje izolatorja Javno naročiloBlago
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Gradbena pogodba št. JN 31/2019 za izvedbo sanacijskih del v zvezi z zamakanjem v garažah stanovanjskih objektov, Savska cesta 18 A-C, Kranj Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o vzdrževanju informacijskega sistema EUPP št. C1711-19-460352 Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica KUPOPRODAJNA POGODBA ŠT. 39/2019 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe ledene dvorane Zalog in gradnjo nove dvorane za curling Javno naročiloStoritve
OBČINA TRŽIČ Gradbena pogodba (poligon za kolesarje - pumptrack) Javno naročiloGradnje
OBČINA TRŽIČ Gradbena pogodba (gradbena dela ter urbana oprema in igrala) Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Pogodba o izvajanju evropskih programov Erasmus+: poglavje Mladina in Evropska solidarnostna enota v letu 2019 Javno naročiloStoritve
OBČINA LITIJA Dobava in vgradnja notranje opreme POŠ Dole Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Mizarske storitve v objektih Policijske uprave Ljubljana Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Pogodba o dobavi zdravil Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev križišča »Moškanjci« na glavni cesti G1-2/0250 Spuhlja-Ormož v km 5+800 z lokalno cesto za Moškanjce Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks 2072 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradbena dela za ureditev krožišča Rodne pri Tolminu Javno naročiloGradnje
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
VRTEC VELENJE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago