PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA POSTOJNA Aneks št. 1 k pogodbi številka 430-26/2017-15 Javno naročiloStoritve
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Fizično in tehnično varovanje RTP Kleče in RTP Beričevo Javno naročiloStoritve
Zavod za gozdove Slovenije POGODBO O »Angažiranju zunanjih strokovnih izvajalcev za dnevno koordiniranje nalog v okviru projekta ECO KARST Javno naročiloStoritve
VRTEC MENGEŠ POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI EKO PLENIC Javno naročiloBlago
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE TER PREVOZ DENARJA Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 143/2017/10 Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 144/2017/10 Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 142/2017/10 Javno naročiloStoritve
ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o. Aneks št.1 k pogodbi o sukcesivni dobavi št.int-08594/sks/pi Javno naročiloBlago
OBČINA RAČE-FRAM Aneks št. 4 k pogodbi o izvedbi javnega naročila št. JN-0001/2017-S-POG Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER Pogodba za Ureditev parkirišča ob kulturnem domu v Pobegih Javno naročiloGradnje
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 109/2017/10 Javno naročiloBlago
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana POGODBA ŠT. JN-G0143 - TLAKARSKA DELA Javno naročiloGradnje
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. ANEKS št. 1 k POGODBI JNGD38/2016 Javno naročiloGradnje
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE 4300-17/2017/18; Pregled podatkov in ocena prihodkov operaterja Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. NAB št. 108/2017/10 Javno naročiloBlago
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana POGODBA JN-B0783 - NAKUP STROJNE OPREME ZA PRODUKCIJSKI SISTEM DALET IN PROGRAMSKE OPREME ZA IZDELAVO IN VODENJE VARNOSTNIH KOPIJ DIGITALNIH VSEBIN NA MAGNETNEM TRAKU Javno naročiloBlago
DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pogodba o dobavi naprav za rezervno napajanje z električno energijo Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o izvajanju gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe, vseh pročelij s stavbnim pohištvom ter balkonov na stavbi Stari trg 4 v Ljubljani v okviru projekta Ljubljana - moje mesto Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR GRADBENA POGODBA ZA SANACIJA KANALA TOMŠIČEVE ULICE OD RJ 271 - RJ 335-PONOVNO Javno naročiloGradnje
OBČINA GORJE Aneks št.1 h gradbeni pogodbi za menjavo strešne kritine na objektu OŠ Gorje Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR Pogodba o izvedbi podjetniških podpornih aktivnosti v MOM za leto 2017 in 2018 Javno naročiloStoritve
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Aneks št. 1 (za sklop 3) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča ob R1-210/1105, v km 6,700 v dolžini 200m – v naselju Zgornje Jezersko Javno naročiloGradnje
OBČINA TRŽIČ Gradbena pogodba št. 430-0024/2017 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA CELJE POGODBA O DOBAVI IN POSTAVITVI OPREME ZA NADZOR PROMETA TER IZVEDBA USPOSABLJANJA ZA POTREBE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE CELJE, OBČINE LAŠKO, OBČINE ŠTORE IN OBČINE ŽALEC Javno naročiloBlago
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija mostu čez Kokro (Celarjev most) (KR0138) na R1-210/1106 v km 7,210 Javno naročiloGradnje
OBČINA LOGATEC 430-13/2017 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m. Javno naročiloGradnje
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Dobava aparata za izventelesno fotokemoterapijo z 8-MOP z vzdrževanjem Javno naročiloBlago
OBČINA CERKNICA Aneks št.1 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA aneks št. 2 k Pogodbi za Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Murska Sobota v šolskem letu 2017/2018 Javno naročiloStoritve
OBČINA CERKNICA Aneks št. 1 k pogodbi št.430-11/2017 Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvajanje zimske službe v sezoni 2017-2018 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o vzpostavitvi sistema za elektronsko hranjenje kazenskih ovadb, št. C1714-17-460334 Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izvajanje sistemske podpore na informacijski infrastrukturi DARS Javno naročiloStoritve
OBČINA TREBNJE Aneks št. 1 k pogodbi št.: 430-13/2017-20 Javno naročiloGradnje
OBČINA MAJŠPERK Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 35201-2/2015-52 Javno naročiloGradnje
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Okvirni sporazum št. JN_02/2017 Javno naročiloBlago
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Okvirni sporazum št. JN_02/2017 Javno naročiloBlago
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Okvirni sporazum št. JN_02/2017 Javno naročiloBlago
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Okvirni sporazum št. JN_02/2017 Javno naročiloBlago
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Okvirni sporazum št. JN_02/2017 Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Aneks št. 2 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 2 Javno naročiloBlago
UKC Ljubljana Aneks št. 2- respiratorna terapija Javno naročiloBlago
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA dodatek št. 1 k pogodbi št. 974/2017 za "Obnova avle, sanitarij pritličja in delavnice v nadstropju" Javno naročiloGradnje
OBČINA BENEDIKT ANEKS ŠT. 1 K POGODBI ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 IN 2017/2018 V OBČINI BENEDIKT ZA OSNOVNO ŠOLO BENEDIKT" Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER Obnova strehe vrtca Škofije Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA KOPER Obnova zunanjih površin pri Osnovni šoli Škofije Javno naročiloGradnje