PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Contract relating to Vsebinska večkanalna kampanja / Multichannel Content Campaign, No JNV-0013/2018-S-POG-STO Javno naročiloStoritve
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. POGODBA BECKER WARKOP 108/PD/2018 NP-0614-2018 Javno naročiloBlago
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. POGODBA SIEMAG TECBERG 118/PD/2018 NP-0587-2018 Javno naročiloBlago
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. POGODBA 24/2018-INV NP-0924-2018 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nabavi strojne in programske opreme št. C1714-18-460435 Javno naročiloBlago
ENERGETIKA CELJE, d.o.o. ANEKS ŠT.1 K POG O SUKCESIVNI DOBAVI ŠT.INT-07222/SKS/PI Javno naročiloBlago
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema DMS Javno naročiloStoritve
ENERGETIKA CELJE, d.o.o. ANEKS ŠT. 1 K POG O SUKCESIVNI DOBAVI ŠT.INT-07221/SKS/PI Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Št. C1714-18-460403 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE varnostne ograje Javno naročiloGradnje
ENERGETIKA CELJE, d.o.o. aneks št.1 k pogodbi o sukcesivni dobavi št.int-07402/sks/pi Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Št. C1714-18-460402 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE C1714-18-460319 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE C1714-18-460318 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava reciklaže in sanacija vozišča na R3-658, odsek 1433 Stari trg-Brezovica od km 3.800 do 4.700; od km 4.900 do 6.800 in od km 7.200 do 7.800. Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE C1714-18-460317 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija ceste R3-601/7507 Borjana - Robidišče od km 0.140 do km 0.600 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE C1714-18-460316 Javno naročiloStoritve
OBČINA APAČE ANEKS ŠT. 3 Javno naročiloGradnje
OBČINA APAČE ANEKS ŠT. 2 Javno naročiloGradnje
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Pogodba o dobavi električne energije za obdobje enega leta Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pog. št. 6600002331/JNB Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pog. št. 6600002330/JNB Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pogodba št. 6600002332/JNB Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Aneks št. 1 Javno naročiloBlago
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA dodatek 10 Javno naročiloGradnje
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Pogodba št. 6600002333/JNB Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Pogodba št. C2030-17-153275 - Razširitev informacijskega sistema za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA NAKUP ELEKTRO MATERIALA Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača – Koper Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE pogodba k že sklenjenemu OS za dobavo III. posameznega naročila, vrednost OS ostaja nepremenjena, vrednost te dobave je 8.623,13 EUR z 9,5% DDV, vendra je v okviru OS, zato ni naveden znesek v "vrednosti dodatka" Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-6484 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-3334 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO IZVEDBA SVTK DEL V OKVIRU PROJEKTA MODERNIZACIJA KOČEVSKE PROGE – III. FAZA Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 4 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-3333 KoncesijaStoritve
GIMNAZIJA KRANJ Aneks št. 3 k pogodbi Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-3030 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 5 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-3018 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-2885 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 4 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-2711 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-2672 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-2592 KoncesijaStoritve
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Gradbena pogodba št. JN 14/2018 za izvedbo sanacije podzemne garaže Knobleharjeva 18, Ljubljana Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 3 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-1986 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Zaščitna kuharska obutev Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Zaščitna kuharska oblačila Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 3 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-1683 KoncesijaStoritve
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Aneks št. 2 k pogodbi o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2018 št. 1000-18-1636 KoncesijaStoritve
ZAVOD ZA KULTURO BLED JN 03-2018 sklop 1 Javno naročiloStoritve
ZAVOD ZA KULTURO BLED JN 03-2018 sklop 2 Javno naročiloStoritve