PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Okvirni sporazum št. 44-3/2020 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Okvirni sporazum št. 44-2/2020 Javno naročiloStoritve
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Okvirni sporazum št. 44-1/2020 Javno naročiloStoritve
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA Dodatek 8 Javno naročiloGradnje
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Pogodba št. TS/ST/79/2020 Javno naročiloStoritve
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Pogodba št. TS/SV/71/2020 Javno naročiloBlago
OBČINA MAJŠPERK Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP Javno naročiloBlago
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. Pogodba št. TS SM 73 2020 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Dodatek 1 k pogodbi št. JN-S0525 - Varovanje ljudi in premoženja na Dolenjski cesti 244, Ljubljana Javno naročiloStoritve
VRTEC HRASTNIK Okvirni sporazum o sukcesivni dobavi konvencionalnih in ekoloških živil Javno naročiloBlago
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Pogodba o dobavi opreme za pouk ELE Javno naročiloBlago
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana POGODBA ŠT. JN-B0910 - Nakup HD pudrov za Air brush tehniko Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 1 Pogodbi št. 1451-2020 z dne 27. 05. 2020 za nakup DMR radijske opreme za zagon delovanja novega Dispečerskega centra zdravstva Ljubljana, sklop 1: Strojna oprema DMR radijski sistem Javno naročiloBlago
OBČINA LAŠKO POGODBA št. 430-15/2020 Javno naročiloGradnje
OBČINA ZREČE Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju prevozov osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 Javno naročiloStoritve
DOM UPOKOJENCEV PTUJ Preureditev enote Kidričevo Javno naročiloGradnje
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja RTP Krško: Dobava sekundarne opreme in izdelava omar Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Lokacijska izboljšava podatkov zemljiškega katastra za nadomestno gradnjo premostitvenega objekta čez Ščavnico v Stročji vasi naR1-231/1323 v km 2,910 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. C1620-20-000057 Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana POGODBA ŠT. JN-G0190 - Elektroinštalacijska dela za potrebe RTV Slovenija Javno naročiloGradnje
Mestna knjižnica Kranj Pogodba o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov in zunanjih površin Mestne knjižnice Kranj Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za izgradnjo poslovnega objekta Ministrstva za obrambo RS Javno naročiloGradnje
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Pogodba o nadgradnji programske opreme Navision z moduli Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOMTEKS POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 3, Sklop 4 in Sklop 5 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOMTEKS POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 3, Sklop 4 in Sklop 5 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-SAUBERMACHER POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOSTAK POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOMTEKS POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 3, Sklop 4 in Sklop 5 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-SUROVINA POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 2in Sklop 3 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-SAUBERMACHER POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOSTAK POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-SUROVINA POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 2 in Sklop 3 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-SAUBERMACHER POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOSTAK POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VKS-88/20-KOSTAK POGODBA za oddajo, prevzem in obdelava odpadne embalaže, izločene iz mešanih komunalnih odpadkov za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava preplastitve in sanacija vozišča na cesti G2-106, odsek 0265 Livold-Fara od km 1.450 do km 2.220 in od km 2.605 do km 3.235 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE POGODBO ZA VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA IN OPREME ZA SKENIRANJE Z-ARH številka C1811-20-000101 Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o Aneks št. 1 k pogodbi št. KPV-11-2020/III/SIR-105810-MP za gradnjo objekta Kanalizacija Šmartno ob Paki-dokončanje območje 1 Javno naročiloGradnje
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o KPV-19-2020/IV/SIR-105810-LH Javno naročiloGradnje
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-71/20 - 5. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-71/20 - 3. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-71/20 - 2. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-70/20 - 6. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-70/20 - 4. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-70/20 - 3. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-70/20 - 2. sklop Javno naročiloStoritve
UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Okvirni sporazum za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov Univerze na Primorskem za obdobje štirih let št. 185-70/20 - 1. sklop Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Aneks št. 1 k pogodbi 6600002406 Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pogodba o dobavi blaga- raztopine Javno naročiloBlago