PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Nakup nadomestnih delov ustrezajoče kakovosti za osebna, kombinirana, terenska in tovorna vozila Javno naročiloBlago
OBČINA ŠKOFLJICA Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi številka 43002-04/2018 - Osnovna šola Lavrica - 2. faza - finalizacija - IV. in V. gradbena faza Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradnja odseka kolesarske povezave Celje - Laško in brvi čez Savinjo v skupni dolžini 2403 m - aneks 2 Javno naročiloGradnje
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Aneks št. 1 k pogodbi o dobavi računalniške opreme Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Usposabljanje in izobraževanje na področju čebelarjenja Javno naročiloStoritve
OBČINA BOVEC Aneks št. 2 k Gradbeni pogodbi številka 4313-03/2017 - Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradbena dela za ureditev ceste skozi Štanjel - aneks 4 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija ceste R3-667/1385 Šmarjeta-Šmarješke Toplice - II. etapa do km 4,380 do km 5100-aneks 3 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste R2-408/1375 skozi naselje Selo od km 2.700 do km 3.205 - ANEKS 3 Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE KP Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev krožišča na cesti R2-452/0368 Hrušica - Javornik v km 4.743 na Jesenicah. Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba za izdelavo dopolnitve strokovnih podlag za DPN OSVAD Postojna Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO POPRAVILO PODPORNEGA ZIDU NA CESTI R1-206/1043 RUSKA CESTA (ERIKA - VRŠIČ) OD KM 5,946 DO KM 6,010. Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA OKVIRNI SPORAZUM Št. JN_460/4-2018 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA OKVIRNI SPORAZUM Št. JN_460/4-2018 Javno naročiloBlago
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Dobava in montaža dvigala Javno naročiloGradnje
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Izgradnja zunanjega dvigalnega jaška in požarnih stopnic Javno naročiloGradnje
OBČINA BOVEC Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi številka 4313-03/2017 - Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Bovec Javno naročiloGradnje
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik DODATEK ŠT. 1 K POGODBI ŠT. C2711-17-087501 o ureditvi prostora in nabavi opreme za pripravo citostatikov Klinike Golnik Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 8 h gradbeni pogodbi za izvedbo GOI del in dobavo ter montažo opreme za telovadnico Maksa Pečarja Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 8 h gradbeni pogodbi za dokončanje izgradnje parkirno garažne hiše Kozolec II Javno naročiloGradnje
OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Pogodba št. 9691-0370/2018 za urejanje hudournikov, plazišč in cest Javno naročiloGradnje
ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Pogodba št. 2018-60 za nabavo in vzpostavitev elektronskega označevanja cen Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Izdelava gradbene dokumentacije strelišča Apače Javno naročiloStoritve
OBČINA ŠKOFJA LOKA Aneks št. 2 h Gradbeni pogodbi številka 354-56/2016 - Odsek fekalne kanalizacije v Kidričevi cesti v Škofji Loki Javno naročiloGradnje
OBČINA IZOLA Aneks št. 1 k pogodbi za Energetsko sanacijo telovadnice OŠ Vojke Šmuc Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠKOFJA LOKA Aneks št. 3 h Gradbeni pogodi številka 354-55/2016 - Odsek fekalne kanalizacije v Cesti talcev v Škofji Loki Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi Javno naročiloBlago
OBČINA KANAL OB SOČI Aneks št. 3 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izgradnja pločnika na regionalni cesti R2-430/0277 (Ložnica-Tepanje), od km 6+150 do km 6+830 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Nakup TOC/TN analizatorja za določanje ogljika in dušika v okoljskih vzorcih Javno naročiloBlago
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. Pogodba št.53-2018 Javno naročiloGradnje
OBČINA REČICA OB SAVINJI Gradbeno pogodbo št. 844-0001/2017-63/8 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Obnova plinovoda in vročevoda na območju Erjavčeve ceste Javno naročiloGradnje
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNOST PROMETA POGODBA ŠT. 4302-1/2018/256 za izvedbo nadgradnje programske rešitve za izmenjavo podatkov med sistemom SPIS4 in Oracle tabelami Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Nakup minometnih min 120 mm za Javno naročiloBlago
OBČINA SLOVENSKE KONJICE Ureditev cestnih odsekov v KS Konjiška vas Javno naročiloGradnje
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH POGODBA številka 430-0008/2018 Javno naročiloGradnje
OBČINA VRHNIKA Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 351-41/2011 za Izgradnja infrastrukture Gradišče Javno naročiloGradnje
OBČINA REČICA OB SAVINJI Gradbena pogodba št. 844-0001/2017-64/8 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Dobava opreme za HELICOPTER BELL 412 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Nadgradnja zrakoplovov PILATUS PC-6 - Vgradnja CVFDR opreme Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Nadgradnja zrakoplovov PILATUS PC-6 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Contract for aircraft Turbolet L-410 upgrade Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Nadgrandja teminala NoSaCo Compact in nakup terminala NoSaCo Rack Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Nakup testne opreme za ekstrakcijo podatkov za letalo Falcon Javno naročiloBlago
OBČINA IG Pogodba za gradnjo/ureditev kanalizacije Rakovniške in Barjanske ulice Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO LJUBLJANA Contract for upgrade aircrafts ZLIN and helicopters BELL 216 Javno naročiloBlago
OBČINA IG Aneks št. 1 k pogodbi za izgradnjo in sanacijo komunalne infrasrukture v Tomišlju Javno naročiloGradnje