PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA DUPLEK OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 434-0003/2020-31 Javno naročiloGradnje
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil 2021-2022 Javno naročiloBlago
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O. Izdelava analize dinamične simulacije vpliva plinskih blokov Javno naročiloStoritve
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Dobava naprave za kompostiranje Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Modernizacija ceste R3-641/1369 Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most) Briše od km 0,730 do km 2,556 Javno naročiloGradnje
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Pogodba št. 21001-801-042 za izvedbo javnega naročila Obnova poslovne stavbe Metalna - Ureditev meteorne kanalizacije in drenaže, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva in izvedba fasade (sklop 1) Javno naročiloGradnje
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil-Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Okvirni sporazum za sukcesivno dobavo živil - Druga violina 2021-2022 Javno naročiloBlago
VRTEC MIŠKOLIN Pogodba o dobavi zaščitne opreme št 106/2021 Javno naročiloBlago
VRTEC MIŠKOLIN Pogodba o dobavi zaščitne opreme št 110/2021 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane POGODBA O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL št. 430-1/2021-5 Javno naročiloBlago
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. »Nakup terenskega 4x4 vozila« Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Gradbena pogodba za ureditev vrtičkarskega območja Muste Javno naročiloGradnje
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. »Nakup tovornega vozila z dvigalom za DE LO« Javno naročiloBlago
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Nakup osebnega 4x4 vozila (od 1.900 do 2.000 cm3) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Aneks št. 2 k pogodbi o vzdrževanju in nadgradnji davčnega informacijskega sistema eDIS in vzdrževanju licenčne programske opreme SAP št. 1620-19-000013 Javno naročiloStoritve
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. 12/2021/07 (zavarovanje odgovornosti) Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ANEKS št. 4 k pogodbi o najemu in vzdrževanju PIS EDICO JN-6/2017 Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o. 184/2020/07-PP (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve
FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o. 184/2020/07-FERSPED (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. »Izbira izvajalca zamenjave števcev električne energije (DE TR, DE NM)« Javno naročiloStoritve
SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o. 184/2020/07-VIT (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve
SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. 184/2020/07-ŽIP (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ANEKS št. 3 k pogodbi o najemu in vzdrževanju PIS EDICO JN-6/2017 Javno naročiloStoritve
KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o. 184/2020/07-KV (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA ANEKS št. 2 k pogodbi o najemu in vzdrževanju PIS EDICO JN-6/2017 Javno naročiloStoritve
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11 184/2020/07-PI (mobilna telefonija) Javno naročiloStoritve