PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA ROGAŠKA SLATINA ANEKS ŠT. 3 K POGODBI ZA IZVEDBO GRADNJE: REKONSTRUKCIJA LC NA ZDRAVILIŠKEM TRGU Javno naročiloGradnje
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Pogodba o nakupu reševalnega vozila za ZD Škofja Loka Javno naročiloBlago
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH sadje sveže Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Aneks 1 k pogodbi o vzdrževanju in servisiranju endoskopske opreme po izteku garancijske dobe št. JN 043/RN-17-POG/VZ Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Aneks 1 k pogodbi za Dobavo, montažo in vzdrževanje endoskopske opreme št. JN063/RN-17-POG Javno naročiloBlago
OBČINA LJUBNO POGODBA ZA OBNOVO LOKALNIH CEST V LETU 2018 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE S&T d.d., nadgradnja disk.sistema Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava IDZ in PZI ureditve območja DC G2-106, odsek 0261 od km 5,320 do km 5,960 – Smrjene Javno naročiloStoritve
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM O IZVAJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA POKOPALIŠČIH ZA SKLOP 1 Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 4 k pogodbi za Nadgradnjo RFID sistema za sledenje bolnišničnega perila v UKCL z vključenim vzdrževanjem Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nenujni rešealni (medklinični) preevozi bolnikov za potrebe UKCL Javno naročiloStoritve
BANKA SLOVENIJE Klimat za prezračevanje Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002136/mvs Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002134/MVS Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002137/MVS Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002133/MVS Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002135/MVS Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002132/MVS Javno naročiloStoritve
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6600002131/MVS Javno naročiloStoritve
OBČINA KAMNIK Gradbena pogodba št. 351-0026/2018-3/13 Javno naročiloGradnje
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja Pogodba o izvedbi supernadzora nad izvedbo izgradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) Javno naročiloStoritve
OBČINA KRŠKO Pogodba Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev ceste, površin za pešce in avtobusnega postajališča ob R1-210/1105, v km 6,700 v dolžini 200m – v naselju Zgornje Jezersko Javno naročiloGradnje
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA POGODBA O IZVAJANJU PREMOŽENJSKEGA ZAVAROVANJA VDC MURSKA SOOBOTA Javno naročiloStoritve
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalni avtobus 15m Javno naročiloBlago
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalni avtobus 13m Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev Špar-MOL-Inles , cesta G2-106/0263 Žlebič-Kočevje v Ribnici od km 4,040 do km 4,720 Javno naročiloGradnje
Arriva Kam-Bus, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalne avtobuse 12m Javno naročiloBlago
ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalne avtobuse 12m Javno naročiloBlago
ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalne avtobuse 12m Javno naročiloBlago
Arriva Alpetour, družba za prevoz potnikov, d.o.o. Pogodba za nakup avtobusov z nizkimi emisijami za regionalne avtobuse 12m Javno naročiloBlago
OBČINA ORMOŽ Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi za investicijsko vzdrževanje cest (sklopa 7 in 8) Javno naročiloGradnje
OBČINA KAMNIK Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi št. 354-0091/2016 Javno naročiloGradnje
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Sanacija hidromehanske opreme na HE Arto-Blanca in HE Krško Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO pogodba št. 4300-5/2018-9 za "Izvedba storitev čiščenja z okolju prijaznimi čistili in letno generalno čiščenje za obdobje 2018-2019" Javno naročiloStoritve
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA KAMNIK Pogodba o izvedbi gradbeno obrtniških del obnove učilnic Javno naročiloGradnje
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO pogodba št. 4300-5/2018-8 za "Izvedba storitev čiščenja z okolju prijaznimi čistili in letno generalno čiščenje za obdobje 2018-2019" Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KOPER ANEKS št 2 k pogodbi št 411-14/2017 za Energetsko sanacijo Vrtca Semedela Enota Prisoje Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA VELENJE POGODBA - Strokovni nadzor in koordinacija pri gradnji – Oskrbovana stanovanja – Objekt št. 38, štev. POG-1051/2018 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA KRANJ POGODBA ZA SVETOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKA IZBORA ZASEBNEGA PARTNERJA ZA IZGRADNJO REGIJSKEGA VEČNAMENSKEGA ŠPORTNO VADBENEGA CENTRA V KRANJU Javno naročiloStoritve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO pogodba št. 4300-5/2018-7 za "Izvedba storitev čiščenja z okolju prijaznimi čistili in letno generalno čiščenje za obdobje 2018-2019" Javno naročiloStoritve
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. JPE-SDT-267/15 - Nabava in vgradnja zaporne armature za obdobje 2015-2018 Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO pogodba št. 4300-5/2018-6 za "Izvedba storitev čiščenja z okolju prijaznimi čistili in letno generalno čiščenje za obdobje 2018-2019" Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Obnova vozišča ceste R1-225, odsek 1359 Duplica - Kamnik, od km 0,345 do km 1,240. Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Kupoprodajna pogodba št. 2 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 2 k pogodbi o izvedbi rekonstrukcije OŠ Franca Rozmana Staneta v Ljubljani Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o nakupu in dobavi energijsko učinkovite računalniške opreme Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Dodatek št. 3 h gradbeni pogodbi za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija Križanke Javno naročiloGradnje
Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. Dobava nadzorno krmilne opreme za nadgradnjo sistemov vodenja HE Boštanj in HE Arto-Blanca Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA CELJE Gradbena pogodba za izvedbo naročila "Sanacija zemljine in zunanje ureditve območja vrtca Tončke Čečeve - enota Aljažev hrib" Javno naročiloGradnje