PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-15 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-14 o sukcesivni dobavi žvil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-13 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-12 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-11 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-10 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-09 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-08 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-07 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-06 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-05 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-2, za sklop 13 in 14, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-04 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-6, za sklop 12, 16, 19 in 23, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-03 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-11, za sklop 11, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-5, za sklop 6, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-4, za sklop 5, 8 in 15, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-12, za sklop 3, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-1, za sklop 2 in 7, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVA GORICA Pogodba o izvedbi javnega naročila "Sukcesivna dobava živil" št. 430-2/2018-7, za sklop 1, za obdobje (prvo leto) Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-02 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-02-01 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-15 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-14 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-13 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-12 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-11 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-10 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-09 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-08 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-07 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-06 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-05 o sukcisivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-04 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-03 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-02 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LJUBNO OB SAVINJI Okvirni sporazum številka 1/2017-01-01 o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
DARS d.d. aneks št. 2 k pog. DARS št. 422/17: REKONSTRUKCIJA CESTE IN OBJEKTOV NA AC A1/0055 IN 0655 UNEC – POSTOJNA OD KM 0,720 DO KM 7,030 IN REHABILITACIJA VIADUKTA RAVBARKOMANDA VA0174-D IN VA0175-L - dodatna dela, več dela, manj dela, podaljšanje roka in vključitev novih podizvajalcev Javno naročiloGradnje
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba JN318/2017/6417502/45-117463 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izgradnja pločnika na regionalni cesti R2-430/0277 (Ložnica-Tepanje), od km 6+150 do km 6+830 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izgradnja kolesarske poti ob G1-6/338 Selce - Petelinje Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri rekonstrukciji R1-235/0318 PETANJCI-TIŠINA, od km 2+820 do km 3+870 (skozi Tišino) Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradbena dela za ureditev ceste R3-742/4806 Brezovica - Podpeč Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Javno naročiloStoritve
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba JN 396/2018 / 5118104 /45 - 122611 Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Prodajna pogodba Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Kupoprodajna pogodba Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-415/18 - Dobava in zamenjava cevi v kondenzatorju turbine 1 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dodatek št. 2 k pogodbi Javno naročiloStoritve