PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA METLIKA ANEKS ŠT. 2Gradbena pogodba št. 411-1/2018 "Ključ v roke" Javno naročiloGradnje
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Ureditev travne površine za dvorano Bonifika Javno naročiloGradnje
OBČINA NAKLO Dodatek št. 2 Javno naročiloStoritve
OBČINA NAKLO Dodatek št. 3 Javno naročiloStoritve
OBČINA NAKLO Dodatek št. 2 Javno naročiloStoritve
OBČINA NAKLO Dodatek št. 2 Javno naročiloStoritve
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru Javno naročiloGradnje
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Dvori v Kopru Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Aneks št. 2 k Pogodbi številka 302-1/2018 o izvajanju računovodskih storitev Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Pogodba št. 60-033/2019 Javno naročiloBlago
OBČINA LOGATEC Ureditev Stare ceste od križišča s Tovarniško Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Dograditev pločnika za pešce ob R3-652/1457 Moravče-Čatež v Štefanu pri Trebnjem od km 15,120 do km 15,584 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE servisiranje napajalnih sistemov Prinsis Javno naročiloStoritve
OBČINA VRHNIKA Gradbena pogodba št. 351-180/2019 za Dokončanje del na Zdravstvenem domu Vrhnika Javno naročiloGradnje
ZPO Celje d.o.o., Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti ZPO čiščenje športnih objektov Javno naročiloStoritve
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled Okvirni sporazum za dobavo kruha in pekovskih izdelkov - dopeka Javno naročiloBlago
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Aneks št. 4 k pogodbi o izvajanju storitev čiščenja in vzdrževanja javnih površin na območju občine Piran Javno naročiloStoritve
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. »Ureditev garažne hiše Prisoje (sanacija zgornje etaže in sanacija ter barvanje sten objekta)« Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM CELJE Pogodba za obnovo ambulant Javno naročiloGradnje
BANKA SLOVENIJE Dodatek št. 1 k pogodbi o procesiranju SEPA transakcij Javno naročiloStoritve
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. »Gradnja dela sekundarne kanalizacije Beli kamen - Gračišče (kanal M1.K1)« Javno naročiloGradnje
Zdravstveni dom Kočevje Okvirni sporazum o izvajanju dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov številka 4/2019 Javno naročiloStoritve
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedbo GOI del in pridobitevuporabnega dovoljenja Javno naročiloGradnje
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Framework agreement on the purchase of medicinal products for vaccination Javno naročiloBlago
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. »Razširitev pokopališča Škocjan 2. faza - grobna polja GP1 in GP2 z začasnim dostopom« Javno naročiloGradnje
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Framework agreement on the purchase of medicinal products for vaccination Javno naročiloBlago
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Gradbena pogodba (ureditev tehnološke vode za interno uporabo Centralne čistilne naprave Jesenice)) Javno naročiloGradnje
OBČINA PESNICA IMSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI PESNICA V SEZONI 2019/2020 IN 2020/2021 TER LETNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V LETU 2020 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MARIBOR P O G O D B O ZA IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO OPREME V SKLOPU PROJEKTA »OSREDNJI PRIREDITVENI STADION LJUDSKI VRT - FINALIZACIJA PROSTOROV SEVERNEGA PODTRIBUNJA« Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA MARIBOR POGODBO št. 41001·805/2019 O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVAJANJE PROJEKTANTSKEGA NADZORA za prenovo Mariborske knjižnice z Rotovškim trgom in Rotovžem Javno naročiloStoritve
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Okvirni sporazum za nakup zdravil za izvajanje cepljenja Javno naročiloBlago
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. »Sanacija kanalizacije v Erjavčevi ulici v Kopru - 1. faza Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR GRADBENA POGODBA o financiranju in Izgradnja manjkajoče kanalizacije v naselju Kamnica - Rošpoh, Pod Urbanom Javno naročiloGradnje
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Pogodba o vzdrževanju sistemov aktivne požarne zaščite - sistemov za javljanje požara Javno naročiloStoritve
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Framework agreement on the purchase of medicinal products for vaccination Javno naročiloBlago
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Okvirni sporazum za nakup zdravil za izvajanje cepljenja Javno naročiloBlago
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Framework agreement on the purchase of medicinal products for vaccination Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA MARIBOR Dodatek številka 1 h gradbeni pogodbi za projekt "Ureditev Cafove ulice"" Javno naročiloGradnje
OBČINA ŽIROVNICA POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA Javno naročiloStoritve
OBČINA ŽIROVNICA POGODBA O IZDELAVI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POTREBE OBČINE ŽIROVNICA Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA POGODBA Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA MARIBOR GRADBENA POGODBA O ZAGOTAVLJANJU FINA. SREDSTEV ZA TUS - UREDITEV KOLESARSKE POVEZAVE NA KOROŠKI CESTI Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št. 1 k pogodbi GRA 2019- MB 120 OSN-A1 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k pogodbi SEC_2019-LJ PL_057 Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št. 1 k pogodbi GRA 2019-LJ 180 OSN-A1 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. PREVZEM IN ODVOZ LOČENIH FRAKCIJ Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k pogodbi GOJ 2019-MB 079-A1 Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k pogodbi SEC_2019-PO_00259-A1 Javno naročiloStoritve