PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Medias International (aneks-460-E-VH-07/2020-54-A1) Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Medias International (460-E-VH-07/2020-54) Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. UPO 2020 - 3459 Javno naročiloBlago
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Prodajna pogodba Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA LEDINA Pogodba o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTJUR Ureditev LC 396031 Dramlje - Slatina, na odseku od meje KS Ponikva do Slatine Javno naročiloGradnje
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Registracija, tehnični pregledi in homologacije vozil, razdeljeno na sklope Javno naročiloStoritve
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Registracija, tehnični pregledi in homologacije vozil, razdeljeno na sklope Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Registracija, tehnični pregledi in homologacije vozil, razdeljeno na sklope Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja MAP2020-0592_Registracije, tehnične preglede in homologacije vozil, razdeljeno na sklope Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. okvirni sporazum o dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
Biotehniški center Naklo Dobava živil za neizbrane sklope, sklop 3 Javno naročiloBlago
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Gradbena pogodba št. 2010-34/2021 za GOI dela v 15-ih stanovanjih v Mariboru Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA LEDINA Pogodba o sukcesivni dobavi živil Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Izvedba vzdrževalnih del in preverjanj sistemov sprotnega nadzora (On-Line Monitoring) energetskih transformatorjev v Elesu za obdobje 3 let Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Aneks št. 1 k Pogodbi št. 401-2/2020 o izvajanju fizičnega in tehničnega varovanja prostorov UL FKKT in UL FRI na Večni poti 113, Ljubljana Javno naročiloStoritve
FESTIVAL LJUBLJANA Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Ureditev nadomestnih parkirišč v sklopu projekta URED G1-1/0240 Skozi Dravograd - ANEKS 3 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-VOD-80/21 Sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA NAKUP PRIPOMOČKOV ZA STERILIZACIJO ANEKS 1 Javno naročiloBlago
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. SFP moduli za DMZ strežnike Javno naročiloBlago
OBČINA LOGATEC Aneks št. 1 k pogodbi o dobavi zemeljskega plina v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2022 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Vzdrževanje intraoralnega skenerja Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup intraoralnega skenerja Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Pogodba št. C3130-20-338745 za »Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih« za sklop 2 Javno naročiloStoritve
OBČINA LOGATEC POGODBA O DOBAVI ZEMELJSKEGA PLINA V OBDOBJU OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2022 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Pogodba št. C3130-20-338724 za »Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav na mejnih prehodih« za Sklop 1 Javno naročiloStoritve
Osnovna šola Prebold okvirni sporazum Javno naročiloBlago
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. NAB št. 22/2021/10 Javno naročiloBlago
Osnovna šola Prebold okvirni sporazum Javno naročiloBlago
Osnovna šola Prebold okvirni sporazum Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop 2: SN keramični izolatorji Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop 1: NN keramični izolatorji Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SIR-137/21 Aneks št. 1 k Pogodbi št. JHL-30/18-3-JPE za Izvedbo gradbenih del – Aglomeracije MOL za območje 5: Gradnja plinovoda v Zalogu, območje Pot v Zeleni gaj, Javno naročiloGradnje
Osnovna šola Prebold okvirni sporazum Javno naročiloBlago
OBČINA PIVKA ANEKS ŠT. 1 K POGODBENEMU SPORAZUMU št. 356-4/2017-40 za »GOI DELA ZA UREDITEV SREDIŠČA ZA USMERJANJE OBISKA IN OZAVEŠČANJE O VELIKIH ZVEREH V OKVIRU PROJEKTA CARNIVORA DINARICA« Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SIR-116/21 Aneks št. 1 k Pogodbi št. JPE-SIR-378/19-5 za: Izvedbo gradbenih del – Aglomeracije MOL, 2. faza za območje 14.1: 30II-860-005 Gradnja plinovodnega omrežja Sibirija, 1. del Javno naročiloGradnje
Javno podjetje Prlekija d.o.o. ZAVAROVALNA POGODBA ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV NAROČNIKA Javno naročiloStoritve
FESTIVAL LJUBLJANA Pogodba o dobavi zaščitne opreme 1-3/2021 AM Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Aneks št. 6 k pogodbi JPE-SIR-200/19 (JPE-SIR-136/21) Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA ANEKS ŠT. 1 K GRADBENI POGODBI Javno naročiloGradnje
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. NAB št. 19/2021/10 Javno naročiloStoritve
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM GRADBENA POGODBA št. 354-0060/2016-P »Izgradnja razbremenilnega bazena RB Dobja vas in kanala mešane kanalizacije M1« Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA DODATEK ŠT. 7 H POGODBI O IZVEDBI GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA UREDITEV 3. ETAPE 1. FAZE ŠIRITVE OSREDNJEGA LJUBLJANSKEGA POKOPALIŠČA ŽALE - OBMOČJE FAZE GRADNJE IV Javno naročiloGradnje