PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Javno naročiloStoritve
ČISTA NARAVA d.o.o. Kupoprodajna pogodba Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 8.4 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 8.3 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 8.2 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 8.1 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 7 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 6 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 5 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 4 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 3 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 2 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU Okvirni sporazum sklop 1 Javno naročiloBlago
PLINOVODI d.o.o. Pogodba št. TS TSS 09 2017 Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURESTORAGE Javno naročiloStoritve
SŽ, d.o.o. Vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme za diskovni sistem PURE STORAGE Javno naročiloStoritve
DARS d.d. Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS Javno naročiloStoritve
KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o. JUST Javno naročiloBlago
OBČINA AJDOVŠČINA Aneks št. 2 k pogodbi št. 4301-16/2016 za športno igrišče v Podkraju Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba št. C1714-17-460043 o zagotovitvi plačevanja z uporabo debetnih in plačilnih kartic preko prenosnih POS terminalov Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MARIBOR Aneks št. 1 k pogodbi št. 35401-15/2015 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o cenitvi nepremičnin Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 k gradbeni pogodbi - "Kanalizacija in vodovod Potov vrh" Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP PROMOCIJSKEGA MATERIALA Javno naročiloBlago
DARS d.d. Čiščenje sanitarnih objektov na malih počivališčih, sklop 1,3,4,5 Javno naročiloStoritve
DARS d.d. Čiščenje sanitarnih objektov na malih počivališčih, sklop 2 Javno naročiloStoritve
NIJZ Nakup hladilnikov namenjenih za shranjevanje zdravil za izvajanje programa cepljenja, Sklop 1, Sklop 2 Javno naročiloBlago
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli Javno naročiloBlago
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odstranitev obstoječih ter dobava in menjava talnih oblog Javno naročiloBlago
NIJZ Nakup hladilnikov namenjenih za shranjevanje zdravil za izvajanje programa cepljenja, Sklop 3 Javno naročiloBlago
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala, številka 185/2017 Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE Okvirni sporazum za dobavo pisarniškega materiala, številka 184/2017 Javno naročiloBlago
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Pogodba o dobavi in montaži opreme Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTILJ OKVIRNI SPORAZUM Javno naročiloBlago