PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za center Barje Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Zavarovanje odgovrnosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih DARS d.d. Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V LJUBLJANI Pogodba št. 402-19/2019 za energetsko upravljanje stavb Univerze v Ljubljani Javno naročiloStoritve
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. Okvirni sporazum za dobavo vodomerov z radijskim modulom za daljinsko odčitavanje Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR NABAVA VIDEO-BRONHOSKOPOV Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI Pogodba št. 402-4/2020 za SJN – Evidence delovnega časa na članicah in rektoratu Univerze v Ljubljani Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI Pogodba št. 402-9/2019 o izvajanju storitve tehnične podpore platforme ORACLE in MSSQL Javno naročiloStoritve
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov Scania št. JN-04/2020-OS: sklop št. 11 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Kupoprodajna pogodba Javno naročiloBlago
Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom, d.o.o. Okvirni sporazum za dobavo novih rezervnih delov in vzdrževanje avtobusov Scania št. JN-04/2020-OS: sklop št. 3 Javno naročiloBlago
OBČINA RIBNICA Gradbena pogodba za sočasno gradnjo odpadne kanalizacije in dela vodovoda z ostalo cestno in komunalno infrastrukturo v OC Ugar Javno naročiloGradnje
OBČINA LOVRENC NA POHORJU Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
INFORMATIKA informacijske storitve in inženiring d.d. Pogodba o zagotavljanju storitev (podpora) Javno naročiloStoritve
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Dobava artiklov za potrebe varovanja starejših oseb na daljavo Javno naročiloBlago
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. Krovsko kleparska dela PLC Ljubljana Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izvedba rušitev v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Maribor - Šentilj - dm Javno naročiloGradnje
Prostovoljno gasilsko društvo Koračice Pogodba o dobavi gasilskega vozila AC 24/60 Javno naročiloBlago
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE Okvirni sporazum Javno naročiloBlago
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. št. 233-NP-0245-2020 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija mostu čez Mali Obrh (LJ0274) v Kozarišču na cesti RT-915/2427 v km 25+965 Javno naročiloGradnje
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. POGODBA73/PD/2020 REDUKTOR POGONA SMERNEGA DVOVERIŽNEGA TRANSPORTERJA NP-0318-2020 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Redno in investicijsko vzdrževanje ekoloških merilnih sistemov in merilne opreme proizvajalcev Horiba Ltd, Magee Scientific in WTW v mreži avtomatskih merilnih postaj ARSO Javno naročiloStoritve
OBČINA DRAVOGRAD Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA DRAVOGRAD Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Gradnja cestne infrastrukture v letu 2020 - sklop 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Gradnja cestne infrastrukture v letu 2020 Javno naročiloGradnje
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. DOBAVA NOVIH IN OBNOVA POŠKODOVANIH CILINDROV RUDARSKE OPREME Javno naročiloBlago
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Pogodba o sukcesivni dobavi lesnih energentov za proizvodnjo toplotne energije Javno naročiloBlago
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Pogodba za dobavo in montažo opreme za namaklani sistem Javno naročiloBlago
OBČINA LOGATEC Aneks št. 3 h GRADBENI POGODBI št. 430-22/2019-33 Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE ANEKS Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE kp Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE kp Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks Javno naročiloBlago
OBČINA TOLMIN Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi Sanacija javne ceste v ulici Brežič v Tolminu Javno naročiloGradnje
OBČINA BREZOVICA Izdelava GOI del izvedbe OŠ Preserje Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA PTUJ Aneks št. 2. k gradbeni pogodbi Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta (KR0120) čez Savo Bohinjko v Ribčevem Lazu na R3-633/1098 v km 6,750 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Podpisan sofinancerski sporazum 2431-20-000407/0, ovoj Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. VZDRŽEVANJE PROGRAMOV ZA OBRAČUN STORITEV IN NAJEM SPLETNIH STORITEV KOMUNALA.INFO IN E-RACUNI Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Priprava navodila za obliko in dimenzijo prometne signalizacije Javno naročiloStoritve
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Dodatek št. 3 k pogodbi za javno naročilo št. 43009-1/2018/52 Javno naročiloGradnje
OBČINA IG Aneks št. 3 Javno naročiloStoritve
OBČINA PODČETRTEK GRADBENA POGODBA ŠT. 430-003/2020-37 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Izdelava PZI rekonstrukcije ceste R3-653/1364 Hrib - Podplanina skozi naselje Travnik Javno naročiloStoritve
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Pogodba št. 10N190572 za NABAVO GRAVIMETRA in GNSS antena za natančno določanje koordinat geomorfoloških podatkov pri TCS 9 za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« Javno naročiloBlago
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Contract No.: 10N190586 for the PURCHASE OF EQUIPMENT FOR VERY BROADBAND SEISMIC STATIONS POSTOJNA GRAVE for the needs of the project “DEVELOPMENT OF RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE SLOVENIAN RRI SPACE – RI-SI-EPOS” Javno naročiloBlago
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Pogodba št. 41N00074-SKLOP 4 za NABAVA INŠTRUMENTOV ZA PREVERJANJE FIZIKALNIH ZNAČILNOSTI za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LIFEWATCH«; SKLOP 4: Digitalni titrator z mešalom / SKLOP 5: Sistem za izračun indeksa listn Javno naročiloBlago
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti NABAVA INŠTRUMENTOV ZA PREVERJANJE FIZIKALNIH ZNAČILNOSTI za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LIFEWATCH«; SKLOP 3: Vzorčevalnik zraka Javno naročiloBlago