PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Okvirni sporazum sklop 5. Splošno prehrambeno blago Javno naročiloBlago
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Okvirni sporazum št. 4 Sveža zelenjava in sadje Javno naročiloBlago
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Okvirni sporazum sklop 3. Pekovski izdelki-dopeka Javno naročiloBlago
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Okvirni sporazum sklop 2. Meso in mesni izdelki Javno naročiloBlago
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Okvirni sporazum sklop mleko in mlečni izdelki Javno naročiloBlago
MLADINSKI KULTURNI CENTER MARIBOR Angleški prevod imena zavoda: YOUTH CULTURAL CENTRE MARIBOR Pogodba Storitve varovanja ljudi in premoženja v prostorih, ki jih upavlja MKC Maribor Javno naročiloStoritve
OBČINA RIBNICA Pogodba za izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorov v lasti Občine Ribnica Javno naročiloStoritve
OBČINA PIRAN Aneks št. 1 k Pogodbi za izdelavo spletnega čezmejnega portala Feel&Taste v okviru projekta RIVIERA4SEASONS2, program Interreg V-A Slovenija-Hrvaška Javno naročiloStoritve
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Aneks št. 1 k okvirnemu sporazumu Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SIR-175/19 Izvedba strojno in elektro instalacijskih del: 30II-732-000 Prestavitev in obnova regulacijske postaje RS - 15, RP Jurčkova Javno naročiloGradnje
KOBILARNA LIPICA d.o.o. POGODBA O IZVAJANJU PODPORNIH STORITEV ZA KOBILARNO LIPICA D.O.O. Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Vzdrževanje in nadgradnja sistemov Registracija delovnega časa (RDČ) in kontrole pristopa (KP) Javno naročiloStoritve
KOBILARNA LIPICA d.o.o. POGODBA ZA NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA SKLOP 3 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. POGODBA ZA NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE ZA SKLOP 2 Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA CELJE Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi za izvedbo naročila gradnje Cestna in komunalna infastruktura za OPPN OZ-9, 2.faza Javno naročiloGradnje
OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI Koncesijska pogodba za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Javno naročiloGradnje
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. Upravljanje energetskih naprav in povezane infrastrukture daljinskega ogrevanja Javno naročiloStoritve
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM DOBAVO ENERGENTOV ZA SKLOP1 IN SKLOP 2 Javno naročiloBlago
KOBILARNA LIPICA d.o.o. OKVIRNI SPORAZUM DOBAVO ENERGENTOV ZA SKLOP1 KURILNO OLJE ŠT. 01KL/2019 Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Okvirni sporazum št. JN_5/2019 Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Aneks - 2 Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Kupoprodajna pogodba za dobavo dveh anestezijskih aparatov z EKG monitorjem Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE NAKUPU TERESTRIČNIH 3D LASERSKIH SKENERJEV S PRIPADAJOČO OPREMO, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI ZA OSEBNI RAČUNALNIK IN IZVEDBA USPOSABLJANJ Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba "Sanacija nestabilnega dela terena ceste JP1 692571 odcep Sotelsko" Javno naročiloGradnje
OBČINA KRŠKO Pogodba "Investicijsko vzdrževalna dela na pokopališčih v občini Krško" Javno naročiloGradnje
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO NAKUP IN DOBAVA NOVEGA ELEKTRODINAMIČNEGA STRESALNIKA S HORIZONTALNO DRSNO MIZO Javno naročiloBlago
JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Gradbena pogodba Javno naročiloGradnje
OBČINA GORJE dodatek št. 2 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Gradbena pogodba št. 430-0003/2019 za projekt Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič; ID iz AJDE 1083303 Javno naročiloGradnje
OBČINA GORJE dodatek št. 1 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 430-0003/2019 za projekt Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič; ID iz AJDE 1083303 Javno naročiloGradnje
GASILSKA ZVEZA RADOVLJICA 01/2019 Javno naročiloBlago
OBČINA PREVALJE Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi št. 430-0003/2019 za projekt Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič; ID iz AJDE: 1083303 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Gradbena pogodba št. 430-0003/2019 za projekt Stabilizacija nestabilnega terena na cesti JP 851 621 Prevalje - Klemen - Rožič; ID iz AJDE: 1083303 Javno naročiloGradnje
OBČINA ORMOŽ Aneks št. 1 k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) – ormoško območje Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA VELENJE UGOTOVITVENI ANEKS ŠT. 2, št. POG-1446/2019 k POGODBI št. POG-1693/2018 ZA JAVNO NAROČILO STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRJA IN NADZORNIKA PRI IZVEDBI PROJEKTA CTN PRIREDITVENI ODER IN PROSTOR Javno naročiloStoritve
OBČINA PREVALJE Aneks št. 2 k pogodbi št. 430-0008/2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Aneks št. 1 k pogodbi št. 430-0008/2019 Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. JN-11/2019 Laboratorijski material proizvajalca Siemens Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Storitve pranja, likanja, vzdrževanja in transporta perila Javno naročiloStoritve
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. ZAMENJAVA SCADA SISTEMA V DISTRIBUCIJSKEM CENTRU VODENJA Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Aneks št. 5 Javno naročiloBlago
Zavod za gozdove Slovenije Aneks št. 1 k pogodbi št. 214/2018 Javno naročiloBlago
ZAVOD ZA KULTURO BLED Aneks št. 6 k pogodbi o izvebi del št.JN 01/2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA METLIKA Aneks št. 2 Javno naročiloStoritve
ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. PERIODIČNO PREIZKUŠANJE OPREME ZA VARNO DELO Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA aneks št. 1 k pogodbi za sklop 1 in sklop 3 izelava razširjenega energetskega pregleda (REP) Javno naročiloStoritve
OBČINA HOČE - SLIVNICA Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila "Dozidava vrtca Hoče" št. 43001-0006/2019 Javno naročiloGradnje
OBČINA PREVALJE Aneks št. 4 h gradbeni pogodbi št. 430-0012/2019 za projekt Ureditev cestnih povezav na območju Jamnice, LC 350 381, Cesta Zvonikov mlin - Mikl - Šentanel Javno naročiloGradnje
OBČINA HOČE - SLIVNICA Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila "Dozidava vrtca Hoče" št. 43001-0006/2019 Javno naročiloGradnje