PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA gradbena pogodba za Ureditev mestnih ulic in vodovodnega omrežja v mestu Murska Sobota v letu 2020 Javno naročiloGradnje
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Aneks k pogodbi POG2019/0473, dodatna dela pri montaži medfaznih distančnikov na DV 2x110 kV Beričevo - Grosuplje Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na R3-609/2117 Ajdovščina – Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115, Faza 1, Faza 2 Javno naročiloGradnje
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Kupoprodajna pogodba - sklop 5 (povabilo 6) - RO Javno naročiloBlago
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o POGODBA, št. KPV-8-2020/II/NS-105814-MZ za dobavo snemljive nadgradnje za črpanje odpadnih vod Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozil z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 k pogodbi za izgradnjo Odseka 7 dodatni vod za oskrbo Vinjega vrha na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske Javno naročiloGradnje
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozil z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 k pogodbi za izgradnjo Odseka 2 - rekonstrukcija do VH Marof, Odseka 3 - rekonstrukcija do Prinovca in rekonstrukcijo vodovodnega odseka Šentjernej - Dobrava, na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske Javno naročiloGradnje
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. »Nakup računalniške opreme - 2020« Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozil z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. Popravila, zamenjave in nove varovalne ograje (JVO, kovinske in lesene mostne ograje) ter izdelava robnih vencev na objektih občinskih cest v Mestni občini Celje v spomladanskem času v letu 2020 Javno naročiloGradnje
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Dobava vozi z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
OBČINA BRASLOVČE Pogodba o rekonstrukciji občinske ceste JP 991081 v občini Braslovče št. 430-5/2020 Javno naročiloGradnje
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelave okoljskih poročil in strokovnih ocen Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 1 k pogodbi za izvedbo novega digitalnega telemetričnega sistema vodooskrbnih objektov za nadzor, upravljanje in načrtovanje omrežja v realnem času št. 35419-5/2019-643 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-122/20 - Remont turbine 1 in 3 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-136/20 - Izdelava in dobava jedra omrežnega grelnika 1/1 toplotne postaje 2 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SOT-123/20 Dobava ventilov Klinger Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-107/20 - Elektroinštalacijska dela za obdobje dveh let Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-26/20-3 Dobava verig za dodelilnike, odžlindrevalnike in elevatorje - 3. sklop: Dobava rezervnih delov viličastega transporterja za dodelilnike premoga kotla 3 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-26/20-2 Dobava verig za dodelilnike, odžlindrevalnike in elevatorje - 2. sklop: Dobava rudniških verig za dodelilnike premoga kotla 1 in 2 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-VOD-SP-445/19 - Posodobitev sistema vodenja TA in SVP Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-64/20 - Pomožna dela na obratovalnih napravah, predpriprava in urejanje delovišč ter strojev Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-1/20 - Strojna dela na področju vzdrževanja toplotnih izolacij Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-416-19 Izdelava in dobava nateznih vijakov in matic za generalni remont turbine 2 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-443/19-3 - REMONTI GENERATORJEV - 3. sklop: Pregledni remotn generatorja 3 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-443/19-2 - REMONTI GENERATORJEV - 2. sklop: Generalni remont generatorja 2 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Izvedba strojno inštalacijskih del za sklop 4: a. Gradnja SPP po Funtkovi, b. Gradnja VP za Knobleharjevo 19, c. Gradnja VP za Zagrebško 3 (JPE-SIR-116/20-4) Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-84/20-3 Vzdrževanje in servisiranje industrijskih, tovornih in tovornih dvigal s spremstvom osebja. - 3. sklop. Vzdrževanje in servisiranje osebnih dvigal v poslovno tehničnem objektu Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, oboje v Ljubljani Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-443/19-1 REMONTI GENERATORJEV - 1. sklop: Pregledni remont generatorja 1 Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Izvedba strojno inštalacijskih del za sklop: 3. Ukinitev parovoda T8100 ob Bavdkovi ulici v Ljubljani (JPE-SIR-116/20-3) Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-84/20-2 Vzdrževanje in servisiranje industrijskih, tovornih in tovornih dvigal s spremstvom osebja. - 2. sklop: Vzdrževanje in servisiranje mostnih, enotirnih, verižnih in konzolnih dvigal na lokaciji Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-84/20-1 Vzdrževanje in servisiranje industrijskih, tovornih in tovornih dvigal s spremstvom osebja. - 1. sklop: Vzdrževanje in servisiranje tovornih dvigal s spremstvom na lokaciji Toplarniška ulica 19, Ljubljana Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Izvedba strojno inštalacijskih del za sklop: 2. PC za Matjaževo ulico 13, 15, 17, Ljubljana (JPE-SIR-116/20-2) Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE Infrastrukturna ureditev pokopališča - I. faza etapa 3 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 3 k pogodbi JPE-SIR-125/19-2 (JPE-SIR-206/20) Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. aneks št. 2 k pogodbi jpe-sir-125/19-2 (jpe-sir-144/20) Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Pogodba o vzdrževanju programske opreme za vodenje poslovanja občine Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA ANALIZATOR ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA PREVENTIVNO POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE ZA ANALIZATOR ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA NAKUP ANALIZATORJA ZA KAPILARNO ELEKTROFOREZO Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ POGODBA O DOBAVI ELEKTRIČNE ENERGIJE Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA MENGEŠ OKVIRNI SPORAZUM ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE Javno naročiloBlago
OBČINA BENEDIKT KONCESIJSKA POGODBA Javno-zasebno partnerstvoGradnje
CIRIUS Kamnik Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO POGODBA O UPRAVLJANJU št. 3130-20-153904 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Sanacija plazu »TRATE« na cesti R2-433/1289 TRATE – MOST NA MURI v km 1,010 Javno naročiloGradnje