PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Pogodba št. JN01/2019 Javno naročiloBlago
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Pogodba št. JN02/2019 Javno naročiloBlago
OBČINA SVETA ANA Dodatek št. 1 k pogodbi št. 43007-1/2018 Javno naročiloStoritve
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Pogodba št. 3/2019 Javno naročiloStoritve
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. Pogodba št. 01/2019 Nakup dveh medkrajevnih avtobusov Javno naročiloBlago
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. Pogodba št. 01/2019 Nakup medkrajevnega avtobusa z rampo za invalide Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. NAKUP POMETALNO SESALNEGA STROJA Z OBROČNIM ODPLAČEVANJEM Javno naročiloBlago
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Gradbena pogodba št. 2010-96/2018 za obnovo stanovanj ma različnih lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve Javno naročiloGradnje
Javni zavod za turizem Dolina Soče Okvirni sporazum Javno naročiloStoritve
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Gradbena pogodba št. 2010-96/2018 Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izdelava PZI dokumentacije sanacije objektov na ACB Hrušica - 2. faza Javno naročiloStoritve
OBČINA DOMŽALE Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO PZI - SANACIJA ZIDOV IN UREDITEV ODVODNJAVANJA ˝PODKRAJ˝ NA CESTI R3-621/1412 PODKRAJ - COL v km 15,300 Javno naročiloStoritve
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. Dodatek III k GP. št. 411-2/2018 Energetska sanacija večstanovanjskega objekta Pohorska ulica 2 Javno naročiloGradnje
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. Dodatek II k GP. št. 411-2/2018 Energetska sanacija večstanovanjskega objekta Pohorska ulica 2 Javno naročiloGradnje
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. Dodatek I k GP. št. 411-2/2018 Energetska sanacija večstanovanjskega objekta Pohorska ulica 2 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Zaščita skalnih blokov na brežini v Podpeči nad cesto R3-624/3712 Loka - Podpeč - Rakitovec v km 4,200 Javno naročiloGradnje
NEPREMIČNINE CELJE, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o. Pisni sporazum 1 k Pogodbi št. 411-3/2018 za storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po veljavni gradbeni zakonodaji pri izvedbi projekta gradnja Stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN – 10. Javno naročiloStoritve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE pogodba o dobavi električne energije za potrebe Zavoda za obdobje treh let Javno naročiloBlago
OBČINA KRŠKO Pogodba - Vzdrževanje zelenic v letu 2019 na območju KS Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO IZP - SANACIJA OPORNEGA ZIDU ˝ANKARAN˝ OB CESTI R2-406/1407 ŠKOFIJE - LAZARET V KM 4,100 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Aneks št. 1 k pogodbi št. C1714-17-620082 Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 2: VA0104, VA0105, VA0495 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Pogodba št. C1714-17-620082 o prevozu vozil in predmetov - sklop 12 Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Sanacija dilatacijskih stikov in asfaltov na premostitvenih objektih: Sklop 1: VA0336, VA0337, VA1211, VA1280 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Aneks št. 1 k pogodbi št C1714-18-490006 o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov in čiščenja prostorov posebnega pomena v objektih Generalne policijske uprave Javno naročiloStoritve
VRTEC ČRNUČE GRADBENA POGODBA O IZVEDBI GRADBENO-OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL ZA ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTA VRTCA ČRNUČE ENOTA SAPRAMIŠKA, PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. BANČNA GARANCIJA ZA ZAVAROVANJE PLAČILA POGODBENE OBVEZNOSTI JPE d.o.o. Javno naročiloStoritve
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Dimičeva 9, Ljubljana IZVAJANJE STALNIH PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI TER RAZŠIRJANJE PROJEKTNIH REZULTATOV Javno naročiloStoritve
OBČINA KOČEVJE OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE OBČINE KOČEVJE Javno naročiloStoritve
OBČINA KOČEVJE OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE CENITEV NEPREMIČNIN ZA POTREBE OBČINE KOČEVJE Javno naročiloStoritve
OBČINA ŽELEZNIKI Gradbena pogodba št. 415-1/2019-070 - Ureditev LC 494082 Ojstri vrh - Sleme - Zg. Golica Javno naročiloGradnje
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks h KP Javno naročiloBlago
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Odprava okvar na optičnem omrežju Eles-a Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi št. 4113-27/2016-236 za izvedbo vseh potrebnih del za gradnjo Večnamenske poti ob Levičnikovi cesti Javno naročiloGradnje
OBČINA ŽETALE Pogodba št. 430-0005/2019 Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Vzdrževanje in servisiranje specialnih, kombiniranih in osebnih vozil Volkswagen in Audi Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA NOVA GORICA gradbena pogodba za izvedbo GOI del za zapiranje odlagalnega polja na odlagališču v Stari Gori Javno naročiloGradnje
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izboljšanje tornih lastnosti vozišč, odstranjevanje talne signalizacije Javno naročiloGradnje
OBČINA VITANJE POGODBA ZA DOBAVO NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA TIP B Javno naročiloBlago
OBČINA DUPLEK OKVIRNI SPORAZUM ŠT. 430-0002/2019-23 Javno naročiloStoritve
OBČINA DUPLEK OKVIRNI SPORAZUM št 430-0002/2019-22 Javno naročiloStoritve
OBČINA DUPLEK OKVIRNI SPORAZUM št. 430-0002/2019-21 Javno naročiloStoritve
OBČINA AJDOVŠČINA Aneks št. 6 k gradbeni pogodbi št. 4301-20/2018 Javno naročiloGradnje
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o POGODBA, št. KPV-20-2019/IV/NS-105814-MZ za nakup lahkega tovornega vozila z nizkimi emisijami Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA VELENJE Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način - POSAMIČNA POGODBA ZAVOD ZA TURIZEM Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Gradbena pogodba za ureditev kolesarskih in peš površin na območju Poljanske ceste s predvidenim sofinanciranjem evropskega sklada za regionalni razvoj Javno naročiloGradnje
III. GIMNAZIJA MARIBOR POGODBO o dobavi učbenikov za učbeniški sklad št. 1/2019-INMV Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradbena dela za 1a fazo obvoznice Žiri - aneks 2 Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi geodetskih storitev Javno naročiloStoritve