PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA MAJŠPERK Gradbena pogodba št. 3551-1/2015-51 Javno naročiloGradnje
OBČINA AJDOVŠČINA Aneks št. 1 k Pogodbi št. 4301-20/2019 za izdelavo idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline Javno naročiloStoritve
OBČINA KRŠKO Aneks št. 2 k pogodbi "Izdelava PZI za ureditev regionalne kolesarske povezave Krško - KOstanjevica na Krki" Javno naročiloStoritve
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. NAB št. 33/2020/13 Javno naročiloGradnje
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Pogodba št. 4300-1/2020 o zagotavljanju storitev zaledne pisarne -administrativna dela in dela v klicnem centru Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o zagotavljanju storitev MIcrosoft Premier Support, št. C1714-20-460023 Javno naročiloStoritve
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad DODATEK ŠT. 2 H GRADBENI POGODBI št. JN 22/2019 Izgradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop 1: E2 Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOP/2019-2023 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OBČINA SVETI TOMAŽ pogodba za letno vzdrževanje lokalnih cest v letu 2020 Javno naročiloStoritve
BANKA SLOVENIJE Aneks o dobavi nove naprave za preiskovanje zaščitnih elementov Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOP/2019-2023 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOP/2019-2023 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OBČINA SVETI TOMAŽ pogodba za letno vzdrževanje javnih poti v letu 2020 Javno naročiloStoritve
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOP/2019-2023 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOP/2019-2023 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Pogodba o nakupu UZ aparata s pripadajočo opremo Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA IDRIJA OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL št. 1-JNOS/2020-2022 Javno naročiloBlago
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR SKLOP 7: SADJE - SVEŽE Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Aneks 1 Javno naročiloBlago
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pogodba za nakup računalniške opreme - povpraševanje št. 5 Javno naročiloBlago
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Pogodba JN 10/2020/5119103/45 - 147501_EL-EKS d.o.o. Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH Pogodba o dobavi čistilnega in higenskega materiala ter pripomočkov Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH Pogodba o dobavi čistilnega in higenskega materiala ter pripomočkov Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH Pogodba o dobavi čistilnega in higenskega materiala ter pripomočkov Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO NAKUP OPTIČNIH MERKOV REFLEKSNIH Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. C1620-20-000028 Javno naročiloStoritve