PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 14 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 13 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 12 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 11 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 10 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 09 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 08 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 07 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 06 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 05 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 04 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 03 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 02 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
OSNOVNA ŠOLA KANAL OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006327/2020-B01 - 01 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA KUPOPRODAJNO POGODBO številka: NMV JN007042/2020-W01 – 03 ZA SUKCESIVNO DOBAVO ČISTIL, POMIVALNIH IN PRALNIH SREDSTEV, PAPIRNE GALANTERIJE TER ČISTILNIH PRIPOMOČKOV Javno naročiloBlago
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA KUPOPRODAJNO POGODBO številka: NMV JN007042/2020-W01 – 02 ZA SUKCESIVNO DOBAVO ČISTIL, POMIVALNIH IN PRALNIH SREDSTEV, PAPIRNE GALANTERIJE TER ČISTILNIH PRIPOMOČKOV Javno naročiloBlago
VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA KUPOPRODAJNO POGODBO številka: NMV JN007042/2020-W01 – 01 ZA SUKCESIVNO DOBAVO ČISTIL, POMIVALNIH IN PRALNIH SREDSTEV, PAPIRNE GALANTERIJE TER ČISTILNIH PRIPOMOČKOV Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 13 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 12 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 11 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 10 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 09 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 08 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 07 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 06 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 05 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 04 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 03 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 02 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
VRTEC IVANČNA GORICA OKVIRNI SPORAZUM številka: JN006210/2020-B01 - 01 O SUKCESIVNI DOBAVI ŽIVIL Javno naročiloBlago
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Pogodba o izvedbi posameznega naročila št. 1/2020 v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila "Dobava zaščitnih sredstev" Javno naročiloBlago
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Pogodba o izvedbi posameznega naročikla št. 1/2020 v okviru sklenjenega okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila "Dobava zaščitnih sredstev" Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup midazolamijev klorid Javno naročiloBlago
OBČINA VRHNIKA Aneks št. 2 k pogodbi št. 3510-6/2020 za Izdelavo projektne dokumentacije PZI - barjansko kolesarsko omrežje, odsek Horjul Vrhnika Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Pogodba za izvedbo storitev projektiranja, dobavo opreme in gradnjo za izvedbo projekta "Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega" Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Aneks št. 1 k pogodbi Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o nakupu zaščitnih mask in razkužil SKLOP 4: Dezinfekcijsko sredstvo za ročni dezinfektor Javno naročiloBlago
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino ANEKS ŠT. 1 K OKVIRNEMU SPORAZUMU Javno naročiloBlago
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o nakupu zaščitnih mask in razkužil SKLOP 3: Alkoholno razkužilo za dezinfekcijo površin z razpršilko Javno naročiloBlago
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o nakupu zaščitnih mask in razkužil SKLOP 2: Alkoholno razkužilo za roke Javno naročiloBlago
OBČINA ČRNOMELJ Aneks št. 5 h Gradbeni pogodbi za izvedbo projekta "Dograditev OŠ Dragatuš" Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o nakupu zaščitnih mask in razkužil SKLOP 1: Medicinske zaščitne maske Javno naročiloBlago
OBČINA ČRNOMELJ Aneks št. 4 h Gradbeni pogodbi za izvedbo projekta "Dograditev OŠ Dragatuš" Javno naročiloGradnje
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Aneks št. 1 k pogodbi 4300-40/2020-1(431) Javno naročiloStoritve
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Pogodba št. 4300-40/2020-1(431) Izvajanje storitve prvega nivoja podpore uporabnikom rešitve eZdravja Javno naročiloStoritve
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Dodatek 2 k JN-S0488 Vzdrževanje programske opreme DALET na RTV Slovenija Javno naročiloStoritve
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Pogodba o dobavi medicinskih pripomočkov za potrebe OI Ljubljana - materiali za zdravstveno oskrbo rane in nego stome POV 54/2020 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. SLIKOPLESKARSKA DELA ZA VSE OBJEKTE IN NAPRAVE NAROČNIKA Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dodatek številka 2 k Pogodbi številka C3130-19-341130 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Dodatek številka 1 k Pogodbi številka C3130-19-341130 Javno naročiloGradnje