PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Aneks št. 1 k pogodbi št. C1714-19-590036 o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov in čiščenja prost. poseb. pomena Javno naročiloStoritve
JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica POGODBA O DOBAVI INTERVENCIJSKIH GASILSKIH ZAŠČITNIH OBLEK št. 64/2-2019-08 Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica Olje nekoliko drugače - 2. sklop: Oprema vozila Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica Olje nekoliko drugače - 1. sklop: Filtrirna postaja Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica Asfalterska dela v 2019 (ponovljeni postopek) Javno naročiloGradnje
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA Gradbena pogodba št. 351-1/2019/1 za prenovo OŠ dr. Franceta Prešerna Javno naročiloGradnje
OBČINA HRPELJE - KOZINA Dobava opreme za vrtec Hrpelje Javno naročiloBlago
OBČINA SEVNICA Aneks št. 1 k pogodbi za sanacijo usada na lokalni cesti LC 372291 šentjanž - Štajngrob Javno naročiloGradnje
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Zamenjava 110 kV odklopnikov na HE Vuzeniva, HE Vuhred in HE ožbalt Javno naročiloBlago
Prostovoljno gasilsko društvo Vuzenica Kupoprodajno pogodbo, št. 1 Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop B2: MIVKA - ZAHOD (Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica) Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-121/19-3 - Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov - 3. sklop: Ventili MUTA Javno naročiloBlago
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SPV-121/19-1 - Nabava zapornih ventilov, odvajalnikov kondenzata in rezervnih delov - 1. sklop: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli GESTRA Javno naročiloBlago
OBČINA VRHNIKA Aneks št. 6 h gradbeni pogodbi št. 351-109/2018 Javno naročiloGradnje
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop B1: MIVKA - VZHOD (Ljutomer, Murska Sobota, Gornja Radgona) Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop A2: BETON, GRAMOZ IN DEPONIJA - ZAHOD (Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica) Javno naročiloBlago
ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Sklop A1: BETON, GRAMOZ IN DEPONIJA - VZHOD Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Menjava talnih oblog v objektih PU Celje Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA VELENJE ANEKS ŠT. 1, št. POG-1061/2019 k POGODBI št. POG-0686/2019 za širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju Javno naročiloStoritve
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba GRADNJA RO-RO VEZA V BAZENU III JN 594_2018_ISPJIP13_45_132014 ADRIAING Javno naročiloGradnje
OBČINA BRDA Aneks št. 2 k pogodbi št. 4303-01/2016-11 Javno naročiloStoritve
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Izvedba "Tehnološke opreme za pretovor in meritve" 175-2019-2118103-4500133800 - NAFTA STROJNA, SKLOP 2 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi rezervnih delov za orožje, št. C1714-19-460196 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi rezervnih delov za orožje, št. C1714-19-460195 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi oborožitvene opreme in prisilnih sredstev /za sklop 5 in 7/ ter nakupu in dobavi rezervnih delov /za sklop 11/ za orožje, št. C1714-19-460194 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi oborožitvene opreme in prisilnih sredstev za orožje, št. C1714-19-460193 Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi oborožitvene opreme in prisilnih sredstev /za sklop 2/ ter nakupu in dobavi rezervnih delov /za sklop 8/ za orožje Javno naročiloBlago
OBČINA ŠENTJUR Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur - sprememba št. 3 (SD OPN 3) Javno naročiloStoritve
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba Kupoprodajna pogodba za nabavo črpalke JN175-2019-5118103-4500133784 - KSB, SKLOP 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi oborožitvene opreme in prisilnih sredstev /za sklop 1,3 in 6/ ter nakupu in dobavi rezervnih delov /za sklop 12/ za orožje, št. C1714-19-460191 Javno naročiloBlago
Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Pogodba št. 661/2019-4500 Javno naročiloBlago
POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Aneks št. 1 k Pogodbi o izvedbi javnega narčila št. 01/2018-01 za izgradnjo muzejske replike lesenega tradicionalnega plovila tipa "istrski topo" Javno naročiloBlago
POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Pogodba o izvedbi javnega naročila št. JN 01/2018-01 Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pogodba Vzdrževanje e-Zdravje Javno naročiloStoritve
OBČINA ŽELEZNIKI Aneks 1 - št. 415-1/2019-077 k pogodbi št. 451-1/2019-061 Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pogodba CKZ - 2. del Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pogodba CKZ -1. del Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup računalniške opreme - sklop C Javno naročiloBlago
OBČINA ŽALEC Aneks št. 1 k pogodbi št. PG-0680/2018 Javno naročiloGradnje
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup računalniške opreme - sklop B Javno naročiloBlago
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Nakup računalniške opreme - sklop A Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.1 k pogodbi GRA 2019-LJ 080 OSN-A1 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o naročnini in podpori za najnovejše verzije IBM Notes Domino programske opreme Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Pogodba o vzdrževanju informacijske rešitve SPIS za delo z dokumentarnim gradivom Javno naročiloStoritve
OBČINA ZAVRČ aneks k pogodbi Javno naročiloGradnje
OBČINA ZAVRČ aneks k gradbeni pogodbi št. 430-3/2019-019 Javno naročiloGradnje
DIJAŠKI DOM DRAVA MARIBOR Pogodba št. 43001-1/2019 Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za: SKLOP 1 OE Celje in SKLOP 3 OE Kranj Javno naročiloStoritve
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za SKLOP 4 OE Ljubljana Javno naročiloStoritve
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Pogodba o izvajanju okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za: SKLOP 2 OE Koper, SKLOP 5 OE Maribor in SKLOP 6 OE Nova Gorica Javno naročiloStoritve