PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA KRANJSKA GORA Pogodba o izvedbi javnega naročila Izvajanje geodetskih storitev št. 430-27/2018-15 Javno naročiloStoritve
OBČINA KRANJSKA GORA Okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila št. 430-27/2018-14 "Izvajanje geodetskih storitev" Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. OVK na AC A2 0002 Hrušica Lipce od km 0,150 do km 4,850, sanacija viadukta Podmežakla 1D in 2D, Sanacija izvedenih ukrepov zavarovanja AC Hrušica – Lipce pred padajočim kamenjem in snežnimi plazovi Javno naročiloGradnje
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. Aneks št. 2 k Pogodbi za dokončanje objektov in pridobitev uporabnih dovoljenj na naslovu Škrjančevo 51 in 55, Domžale Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. Izdelava PZI za obnovo voziščne konstrukcije in objektov na HC H4/ 0378 in 0778 Selo - Vogrsko km 0,650-km 6,731 in H4/0379 in 0779 Vogrsko - Šempeter km 0,000 - km 4,470 in priključku 0444 Vogrsko Javno naročiloStoritve
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Pogodba za nakup in vzdrževanje aplikacije EPP, razvoj registrov, vzpostavitev sistema poročanja in posredovanja podatkov Agenciji, ter povezovanje teh podatkov z aplikacijo EPP Javno naročiloStoritve
OBČINA SLOVENSKE KONJICE Zamenjava svetilk javne razsvetljave v občini Slovenske Konjice Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba št. 47811-1887/2019 Javno naročiloStoritve
OBČINA PREVALJE gradbena pogodba št. 430-0001/2019 Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba Javno naročiloStoritve
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Okvirni sporazum tiskarske storitve - sklop D Javno naročiloStoritve
JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Okvirni sporazum tiskarske storitve - sklop A Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba Javno naročiloStoritve
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Aneks št. 1 k pogodbi za Nakup goriva - Plinsko olje D-2 za vozila Reševalne postaje št. 0876-2018 Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 15. sklop: Eko mleko in mlečni izdelki Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 14.sklop: Eko meso. Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 13. sklop: Eko živila Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA 12. sklop: Diabetični in dietetični izdelki Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 11. sklop: Splošno prehrambeno blago Javno naročiloBlago
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Sukcesivna dobava čistil za obdobje štirih let za UL, Biotehniško fakulteto Javno naročiloBlago
MESTNA OBČINA LJUBLJANA okvirni sporazum Javno naročiloBlago
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost Okvirni sporazum o sukcesivni in sukcesivni interventni dobavi vodovodnega materiala - sklop E Javno naročiloBlago
OBČINA BLED GRADBENA POGODBA ZA NOVOGRADNJO IN OBNOVO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SELO (SKLOP 2) Javno naročiloGradnje
VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, ČISTILNIH PRIPOMOČKOV IN SREDSTEV ZA OSEBNO NEGO Javno naročiloBlago
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost Okvirni sporazum o sukcesivni in sukcesivni interventni dobavi vodovodnega materiala - sklop D Javno naročiloBlago
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost Okvirni sporazum o sukcesivni in sukcesivni interventni dobavi vodovodnega materiala - sklop C Javno naročiloBlago
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost Okvirni sporazum o sukcesivni in sukcesivni interventni dobavi vodovodnega materiala - sklop B Javno naročiloBlago
OBČINA BLED GRADBENA POGODBA ZA NOVOGRADNJO IN OBNOVO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MALA ZAKA (SKLOP 1) Javno naročiloGradnje
HYDROVOD d.o.o., družba za komunalno dejavnost Okvirni sporazum o sukcesivni in sukcesivni interventni dobavi vodovodnega materiala Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 10. sklop: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 9. sklop: Zamrznjeno sadje in zelenjava Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 8. sklop: Žita in mlevski izdelki Javno naročiloBlago
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 7. sklop: Zamrznjeni izdelki Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-7 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 6. sklop: Kruh, pekovski izdelki in slaščice Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-3 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 5. sklop: Mleko in mlečni izdelki Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-5 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 4. sklop: Zamrznjene in sveže ribe Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-11 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-4 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 3. sklop: Jajca Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-9 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 2. sklop: Perutninsko meso in izdelki Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-8 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
VRTEC CICIBAN SEVNICA Pogodba 1. sklop: Meso in mesni izdelki Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-6 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Pogodba št. NMV-2/2019-2 Servisno vzdrževanje medicinske opreme Javno naročiloStoritve