PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba 4300-498/2018-1; Vzdrževanje ePSAP vmesnika v letih 2019 do 2023 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Dodatek št. 4 k pogodbi št. C2711-17-356450 Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Aneks št. 1 k pogodbi št. C1714-18-490088 Javno naročiloGradnje
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Pogodba o izvajanju storitev Varovanja Javno naročiloStoritve
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 270-7/2017-69 Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica 270-7/2017-67 Javno naročiloBlago
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. Pogodba o izdelavi, izpisu in kuvertiranju ter pošiljanju računov Javno naročiloStoritve
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE KLIPING Aneks št. 1 Javno naročiloStoritve
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija križišča »Zreče« na regionalni cesti R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zreče, v km 20,040 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Izvajanje prevoza vozil in predmetov do 3.500 kg za potrebe Policijske uprave Ljubljana Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Rekonstrukcija ceste R2-418/1202 Dobruška vas-Šentjernej skozi Dobravo od km 0,960 do km 1,940 (po izvedbi sočasne gradnje hidravličnih izboljšav) Javno naročiloGradnje
ZUDV DORNAVA NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA PO SKUPINAH Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Gradnja krožnega križišča na cesti Rakitna - Cerknica v Cerknici Javno naročiloGradnje
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Pogodba o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Javno naročiloStoritve
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Pogodba o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Javno naročiloStoritve
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. LPT-37/18 Pogodba za rekonstrukcijo strehe na Plečnikovih tržnicah Javno naročiloGradnje
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. JHL-31/18 MOL Okvirni sporazum o izvajanju storitev sprejemanja plačil preko POS terminalov in najema POS terminalov Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Fotografske storitve Javno naročiloStoritve
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. MONITORING UČINKOVITOSTI UKREPOV ZA PREHAJANJE ŽIVALI V ČASU OBRATOVANJA NA AC DRAŽENCI-MEDNARODNI MEJNI PREHOD GRUŠKOVJE Javno naročiloStoritve
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR NAKUP DELOVNIH OBLEK IN OSTALIH TEKSTILIJ Javno naročiloBlago
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Vzdrževanje informacijske rešitve Teleradiologija Javno naročiloStoritve
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POGODBA O IZDELAVI IN DOBAVI POLICIJSKE UNIFORME Javno naročiloBlago
PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Gradbena pogodba številka 5201-2/2019-1 - Zaščita brežin pred padajočim kamenjem v turističnem delu Škocjanskih jam Javno naročiloGradnje
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o. Pogodba za dobavo morske soli za posipanje cest št. 35/MS/2019 Javno naročiloBlago
ELEKTRO GORENJSKA, d.d Aneks št. 3 k pogodbi št. NMV16-019 z dne 30. 12. 2016 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA OS za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju Javno naročiloStoritve
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. JPE-SAL-333/18 Izvajanje storitev zimske službe na lokacijah naročnika Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju protokolarnih in ostlaih prevozov za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve št. C1811-18-000021 Javno naročiloStoritve
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. Izbiro revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2018 in 2019 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA OS za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA OS za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št. 2 k pogodbi SEC_ 2017-Sklop 7 Postojna-A2 Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št. 2 k pogodbi SEC_2017- PO_01073-A2 Javno naročiloStoritve
MESTNA OBČINA LJUBLJANA OS za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov MOL in pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je MOL in drugih pravnih oseb, v katerih ima MOL prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju Javno naročiloStoritve
REMONT NG, družba za nizke gradnje, d.o.o. Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi Plazovi na cesti JP 851931, cesta na Zagrad, ID iz Ajde: 1083305 Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št. 2 k pogodbi SEC_2017-PO_00868-A2 Javno naročiloStoritve
OBČINA AJDOVŠČINA Aneks št. 1 k pogodbi št. 4301-21/2018 za zamenjavo zunanjih tlakov v poslovno stanovanjskem objektu C3 Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.2 k pogodbi SEC_2017- PO_00999-A2 Javno naročiloStoritve
OBČINA PREVALJE Plazovi na cesti JP 851931, cesta na Zagrad, ID iz Ajde: 1083305 Javno naročiloGradnje
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.2 k pogodbi SEC_2017- PO_01000-A2 Javno naročiloStoritve
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. Aneks št.2 k pogodbi SEC_2017- PO_00914-A2 Javno naročiloStoritve
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Pogodba za vzdrževanje zobozdravstvenih strojev št. JN7VZS/2015-2 Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev - sklop 6 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev - sklop 2 in 5 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev - sklop 1 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Nakup infuzijskih črpalk in perfuzorjev - sklop 3 Javno naročiloBlago
UKOM TISK Pogodba št. 13/2019 o natisu 6ih številk revije Sinfo v letu 2019 Javno naročiloStoritve