PREGLED OBJAVLJENIH POGODB

za četrtletne/letne podatke v strojno berljivi obliki CSV kliknite tukaj!

Področje pogodbe
Matična številka naročnika Izberi iz poslovnega registra
Naziv naročnika (kot je vnesen v objavljenih pogodbah)
JN številka
CPV koda Izberi CPV
Vrsta predmeta
Datum sklenitve pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum objave pogodbe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Datum zadnje spremembe od
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
do
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

Zadnjih 50 objav

NaročnikPogodbaPodročjePredmet
naročila
OBČINA BREZOVICA Aneks št. 2 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Aneks št. 1 k Pogodbi št. 2555-19-440004 Javno naročiloStoritve
OBČINA PIVKA Aneks št. 1 k pogodbi št. 33006-0001/2020-9 MOST-PREPUST NA LOKACIJI 2 POTOK STRŽEN V NARINU; SKLOP 1: Prepust lokacija 2 in ureditev ceste/SKLOP 2: Ureditev struge vodotoka gorvodno l=45m1 Javno naročiloGradnje
OBČINA PIVKA Aneks št. 1 k pogodbi št. 351-0053/2020-2 za SANACIJA PLAZU MALA PRISTAVA; SKLOP 1: MALA PRISTAVA 19/SKLOP 2: MALA PRISTAVA 19A Javno naročiloGradnje
OBČINA SEMIČ Aneks št. 1 Javno naročiloGradnje
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi geodetskih storitev 353-1060/2020 Javno naročiloStoritve
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Aneks št. 2 k Pogodbi o Prenovi spletne strani Eko sklada št. 4300-1/2018 Javno naročiloStoritve
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI PPogodba o opravljanju fizičnega in tehničnega varovanja ter prevoza gotovine št. C4221-20-100007 Javno naročiloStoritve
UNIVERZA V MARIBORU POGODBA št. 302/18 - RIUM7-FERI03.3/2020»Nabava mikro/nano obdelovalnega in litografskega sistema s SEM/FIB« Javno naročiloBlago
OBČINA ŽALEC Gradbena pogodba št. PG-0421/2020 za: Obnova transportnega cevovoda Liboje - Kasaze Javno naročiloGradnje
OBČINA ŽALEC Gradbena pogodba št. PG-0507/2020 za: Obnova transportnega vodovoda Vrbje Javno naročiloGradnje
ZDRAVSTVENI DOM CELJE Pogodba za dobavo EKG sistema Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA Pogodba Javno naročiloBlago
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Aneks Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi geodetskih storitev 353-1030/2020 Javno naročiloStoritve
NIGRAD, komunalno podjetje, d.d. Vzdrževanje semaforskih naprav TRAF za območje Mestne občine Maribor in okolice Javno naročiloStoritve
OBČINA RADLJE OB DRAVI Aneks št. 1 h Gradbeni pogodbi INV.VZDRŽ. JP KOJZEKOV MOST-POŽEK(REPIČ-POŽEK) Javno naročiloGradnje
ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Pogodba št. 8561/20 za Nakup sistema dveh peči za preskušanje požarne odpornosti Javno naročiloBlago
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. Oskrbovanje s kurilnim oljem ekstra lahkim na lokacijah naročnikov Javno naročiloBlago
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. Oskrbovanje s tekočino AdBlue na bencinskih servisih Javno naročiloBlago
NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. Oskrbovanje z gorivom na bencinskih servisih Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Okvirni sporazum za dobavo zdravil št. JN460/3-2020 Javno naročiloBlago
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Aneks št. 2 h Gradbeni pogodbi št. 351-0002/2019-GP Javno naročiloGradnje
OBČINA NAKLO Pogodba za izvedbo del gradnje protihrupne ograje Javno naročiloGradnje
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. OBNOVA IN MONTAŽA HIDRAVLIČNIH POGONOV OBRATOVALNIH ZAPORNIC PP5 IN PP6 JEZ MARKOVCI Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Medis (460-E-VH-07/2019-64-A2) Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Medias International (460-E-VH-07/2019-54-A2) Javno naročiloBlago
OBČINA MIRNA Pogodba o dobavi Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Interpart (460-E-VH-07/2019-44-A2) Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Apollonia (460-E-VH-07/2019-03-A1) Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Anmedic (460-E-VH-07/2019-02-A2) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Nakup strežnikov Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Olympus CZECH Group (460-E-VH-07/2019-24-A1) Javno naročiloBlago
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. POGODBO št. GMEH_7 2020 Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-PFM Medical (460-E-VH-07/2019-16-A1) Javno naročiloBlago
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov ZD Vrhnika Javno naročiloStoritve
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Sanolabor (460-E-VH-07/2019-27-A2) Javno naročiloBlago
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Medicinski potrošni material-Kavnik (460-E-VH-07/2019-29-A1) Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Sanacija plazu "Solčavsko" na cesti R2-428/1252 od km 3,811 do km 4,252. - ANEKS 1 Javno naročiloGradnje
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Obnova R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Novokračine od km 7,250 do 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo Javno naročiloGradnje
OBČINA BREŽICE Dogradnja hlajenja stare šole Cerklje ob Krki Javno naročiloGradnje
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Sanacija plazu na LC 350171 Podpečnik - Rimski vrelec - Ivarčko jezero - koča na Naravskih ledinah Javno naročiloGradnje
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Aneks št. 3 Javno naročiloGradnje
JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna Nakup komunalnega vozila za črpanje fekalij in visokotlačno čiščenje kanalizacije Javno naročiloBlago
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO Modernizacija ceste R3-608, odsek 1065 Lokve -Čepovan od km 1.050 do km 2.050 Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA KRANJ Dodatek št. 1 k pogodbi za obnovo odra in tlaka v dvorani KS Kokrica Javno naročiloGradnje
MESTNA OBČINA MARIBOR Aneks.št.1 Izvedba storitev strokovno-tehničnega nadzora pri izvedbi operacije investicijskega projekta »Revitalizacija Vojašniškega trga z objekti« Javno naročiloStoritve
OBČINA DOBROVA-POLHOV GRADEC ANEKS ŠT. 3 k pogodbi za izdelavo PZI projektne dokumentacije za ureditev regionalne kolesarske povezave "Barjansko kolesarsko omrežje" na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec "odsek 1 Dobrova - Polhov Gradec, do naselja Gabrje in odsek 2 Dobrova - občinska meja MOL - Tržaška cesta, Ljubljana Javno naročiloStoritve
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Pogodba o nakupu in dobavi konvencionalnega in po shemi kakovosti pridelanega prehrambenega blaga, št. C1714-20-450008 Javno naročiloBlago
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Pogodba o izvedbi geodetskih storitev 353-356/2020 Javno naročiloStoritve