Javno naročilo

JN001745/2018-C01

Datum objave:28.06.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120:Gradbena dela na cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na odseku R1-689/6260 Kozminci-Žetale-Rogatec od km 0,270 do km 7,000 in od km 9,000 do km 9,930.
Pogodbena vrednost:3.178.211,42 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:27.06.2018, 06.12.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D., Zagrebška cesta 49A, SI-2250 Ptuj
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na odseku R1-689/6260 Kozminci-Žetale-Rogatec od km 0,270 do km 7,000 in od km 9,000 do km 9,930. (sklenitev: 27.06.2018, zadnja spr.: 28.06.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na odseku R1-689/6260 Kozminci-Žetale-Rogatec od km 0,270 do km 7,000 in od km 9,000 do km 9,930. - ANEKS 1 (sklenitev: 06.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki