Javno naročilo

JN009955/2017-C01

Datum objave:29.06.2018
Datum zadnje spremembe:11.02.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45233120:Gradbena dela na cestah
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950
Pogodbena vrednost:1.408.940,73 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:29.06.2018, 11.02.2019
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PONDUS, družba za svetovanje, inženiring in druge poslovne storitve d.o.o.,, Pod vinogradi 39, SI-2351 Kamnica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950 (sklenitev: 29.06.2018, zadnja spr.: 29.06.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
Sanacija brežine, zidu in terase gradu Borl na cesti R1-228/1291 Spuhlja - Zavrč od km 8,880 do km 9,950 (sklenitev: 11.02.2019, zadnja spr.: 11.02.2019)prenos datoteke|podrobni podatki