Javno naročilo

JN005324/2017-C01

Datum objave:17.07.2018
Datum zadnje spremembe:17.07.2018
 
Naročnik
OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71400000 (Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve)
Podatki o predmetu naročila: Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPN 1) občine Krško
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k osnovni pogodbi
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:12.07.2018
Trajanje dodatka:32 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
RRD, REGIJSKA RAZVOJNA DRUŽBA d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, Ljubljanska cesta 76, SI-1230 Domžale

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih