Javno naročilo

JN001190/2018-C01

Datum objave:27.07.2018
Datum zadnje spremembe:15.05.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:
1. Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI21654255,
2. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI66742790,
3. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI64520463,
4. Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI30543517,
5. Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI39470628,
6. Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI50652613,
7. Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI49894595,
8. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI79470408,
9. Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI80683568,
10. Festival Ljubljana, Trg francoske Revolucije 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI74608002,
11. Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI87016362,
12. Mednarodni grafični likovni Center, Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI39110079,
13. Muzej in galerije mesta Ljubljane, Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI48922366,
14. Mestno gledališče ljubljansko, Čopova ulica 14, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI77805526,
15. Pionirski dom - center za kulturo mladih, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI80961223,
16. Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI19061978,
17. Javni zavod Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI12753173,
18. Center urbane kulture Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI58809015,
19. Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI62825844,

20. Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI51149877,
21. Osnovna šola Bičevje, Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI43397883,
22. Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI44901062,
23. Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI42494940,
24. Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI69049408,
25. Osnovna šola Dragomelj, Dragomelj 180, 1230 Domžale, identifikacijska številka za DDV: SI88530264,
26. Osnovna šola Dravlje, Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI79401392,
27. Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana-Šentvid, identifikacijska številka za DDV: SI55290639,
28. Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI75844818,
29. Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI23541300,
30. Osnovna šola Jožeta Moškriča, Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: 26121018,
31. Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha, Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI10592849,
32. Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI48351784,
33. Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI38359073,
34. Osnovna šola Koseze, Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI85738271,
35. Osnovna šola Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI89487273,
36. Osnovna šola Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI85566543,
37. Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI36181455,
38. Osnovna šola Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana-Črnuče, identifikacijska številka za DDV: SI79338119,
39. Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI98721089,
40. Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Štembalova ulica 2/a, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI11555050,
41. Osnovna šola Mirana Jarca, Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI32234945,
42. Osnovna šola Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI47126027,
43. Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: 59223332,
44. Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI15729257,
45. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI81115997,
46. Osnovna šola Poljane, Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI73742309,
47. Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 Ljubljana-Polje, identifikacijska številka za DDV: SI99728508,
48. Osnovna šola Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI32732686,
49. Osnovna šola Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI89177606,
50. Osnovna šola Riharda Jakopiča, Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI43483461,
51. Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI71148922,
52. Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana-Dobrunje, identifikacijska številka za DDV: SI19630646,
53. Osnovna šola Spodnja Šiška, Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI94204390,
54. Osnovna šola Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana-Šentvid, identifikacijska številka za DDV: SI51719070,
55. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana-Šmartno, identifikacijska številka za DDV: SI61510971,
56. Osnovna šola Toneta Čufarja, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI98088742,
57. Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI67940650,
58. Osnovna šola Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI94718164,
59. Osnovna šola Vič, Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI35103086,
60. Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI52386368,
61. Osnovna šola Vižmarje Brod, Na Gaju 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI31191070,
62. Osnovna šola Vodmat, Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI43102913,
63. Osnovna šola Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI34317627,
64. Osnovna šola Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana-Polje, identifikacijska številka za DDV: SI32930798,
65. Osnovna šola Zalog, Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI75894190,
66. Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, 1260 Ljubljana-Polje, identifikacijska številka za DDV: SI21120234;
67. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI94338558,
68. Glasbena šola Franca Šturma, Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI82488649,
69. Glasbena šola Ljubljana Moste-Polje, Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI16555333,
70. Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI29129095,
71. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI77065956,
72. Javni zavod Cene Štupar – center za izobraževanje Ljubljana, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI19354266,
73. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Gotska ulica 18, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI60489332,
74. Živalski vrt Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI44188960,
75. Viški vrtci, Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI97924482,
76. Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI17206421,
77. Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, 1231 Ljubljana-Črnuče, identifikacijska številka za DDV: SI30552001,
78. Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI80998232,
79. Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI64056732,
80. Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI32580053,
81. Vrtec Jarše, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI74027654,
82. Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18 a, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI39675335,
83. Vrtec Kolezija, Pod bukvami 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI11760290,
84. Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI34025561,
85. Vrtec Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana-Polje, identifikacijska številka za DDV: SI55342779,
86. Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI64554970,
87. Vrtec Mojca, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI33375801,
88. Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI13051571,
89. Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI69160058,
90. Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI70142629,
91. Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI65082753,
92. Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, identifikacijska številka za DDV: SI78844908,
93. Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI87247216,
94. Vrtec Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI53491467,
95. Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 24, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI48694282,
96. Vrtec Vrhovci, Vrhovci, cesta XIX/10, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI54520410,
97. Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI93605943,
98. Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI63489767,
99. Javni zavod Mladi zmaji, Resljeva cesta 18,1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI13480855,
100. Javni zavod Ljubljanski Grad, Grajska planota 1, 1001 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI82858632,
101. Javni Zavod Mala ulica – center za otroke in družine v Ljubljani, Prečna ulica 7,1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV:38302586

 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Okvirni sporazum o dobavi električne energije, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov energije
Pogodbena vrednost:18.934.137,14 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:27.06.2018
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Okvirni sporazum o dobavi električne energije, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov energije (sklenitev: 27.06.2018, zadnja spr.: 15.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki