Javno naročilo

JN005707/2018-F01

Datum objave:14.09.2018
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 32500000:Telekomunikacijska oprema in potrebščine
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Razširitev DWDM omrežja Eles-a
Pogodbena vrednost:305.084,30 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.09.2018, 10.01.2019
Trajanje pogodbe:4 mesecev, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MI - line, telekomunikacije in energetika, d.o.o., Poljanska cesta 71B, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Razširitev DWDM omrežja Eles-a (sklenitev: 04.09.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Razširitev DWDM omrežja Eles-a - sprememba specifikacije pogodbene cene (sklenitev: 10.01.2019, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki