Javno naročilo

JN005567/2018-C01JN005567/2018-Q01

Datum objave:06.11.2018
Datum zadnje spremembe:20.05.2019
 
Naročnik
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:GRADBENA POGODBA ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO
Pogodbena vrednost:531.438,22 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.10.2018, 30.01.2019, 18.03.2019, 17.04.2019
Trajanje pogodbe:6 mesecev, Enkratna dobava, 1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ADRIAPLAN, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o., Partizanska cesta 71, SI-6210 Sežana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
GRADBENA POGODBA ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO (sklenitev: 19.10.2018, zadnja spr.: 06.11.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS ŠT. 1 H GRADBENI POGODBI ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO (sklenitev: 30.01.2019, zadnja spr.: 11.02.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS ŠT. 2 K GRADBENI POGODBI ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO (sklenitev: 18.03.2019, zadnja spr.: 09.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS ŠT. 3 K GRADBENI POGODBI ŠT. 41103-13/2018-33 KOLESARSKA POT V BAZARO (sklenitev: 17.04.2019, zadnja spr.: 20.05.2019)prenos datoteke|podrobni podatki