Javno naročilo

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 48900000:Razni programski paketi in računalniški sistemi, 72000000:Storitve informacijske tehnologije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS
Pogodbena vrednost:237.550,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.10.2016, 06.12.2018
Trajanje pogodbe:24 mesecev, 5 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana
AXIS, Projektne IT rešitve in storitve, d.o.o., Tehnološki park 19, SI-1000 Ljubljana
MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o., Vurnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Vzdrževanje, podpora in razvoj IS PIS (sklenitev: 21.10.2016, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
aneks št. 1 k pogodbi DARS št. 851-2016 za vzdržavnje, podporo in razvoj IS PIS (sklenitev: 06.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki