Javno naročilo

JN001271/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, 2392 Mežica
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000:Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:PREPLASTITEV CEST V MEŽICI 2018
Pogodbena vrednost:108.476,09 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.04.2018
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOSTMANN Podjetje za gradbene storitve d.o.o., Glavni trg 29, SI-2380 Slovenj Gradec
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
PREPLASTITEV CEST V MEŽICI 2018 (sklenitev: 20.04.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki