Javno naročilo

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72000000 (Storitve informacijske tehnologije)
Podatki o predmetu naročila: aneks št. 1 k pogodbi DARS št. 851-2016 za vzdržavnje, podporo in razvoj IS PIS
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:aneks št. 1 k pogodbi DARS št. 851-2016 za vzdržavnje, podporo in razvoj IS PIS
Vrednost dodatka:0,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:06.12.2018
Trajanje dodatka:5 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, Jamova cesta 2, SI-1000 Ljubljana
AXIS, Projektne IT rešitve in storitve, d.o.o., Tehnološki park 19, SI-1000 Ljubljana
MOJDENAR IT, informacijske tehnologije d.o.o., Vurnikova ulica 2, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih