Javno naročilo

JN006169/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
OBČINA DRAVOGRAD, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Obnova JP 578891 Cv. Sedlo - Sv. Danijel (Cesta Gvidan) v dolžini cca. 1421,51m.
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:GRADBENA POGODBA - CESTA GVIDAN
Pogodbena vrednost:448.391,72 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.10.2018
Trajanje pogodbe:14 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
SGP POKERŽNIK, gradbeno podjetje, d.o.o., Robindvor 110, SI-2370 Dravograd

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih