Javno naročilo

JN006421/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
Podatki o predmetu naročila: Nakup računalniške opreme
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba za nakup računalniške opreme 76K310818; št. 4301-27/18-1/503
Pogodbena vrednost:122.972,23 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:14.11.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MR2 informacijske rešitve d.o.o., Alpska cesta 37B, SI-4248 Lesce

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih