Javno naročilo

JN004755/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
Podatki o predmetu naročila: Obnova Trnoveljske ceste in izgradnja meteorne kanalizacije
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Dodatek št. 2 k Pogodbi 11/JN-2018/G
Vrednost dodatka:-23.626,84 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:04.12.2018
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, SI-3000 Celje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih