Javno naročilo

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 31212100:Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Dobava avtomatiziranih vakuumsih odklopnikov in bremenskih stikal za zunanjo montažo
Pogodbena vrednost:202.739,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.11.2018
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ALTENS, družba za tehniko in inženiring, d.o.o., Kotnikova ulica 34, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Dobava avtomatiziranih vakuumsih odklopnikov in bremenskih stikal za zunanjo montažo (sklenitev: 20.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki