Javno naročilo

JN007213/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 38434500:Aparati za biokemične analize
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. 60-055/2018
Pogodbena vrednost:109.622,68 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.11.2018
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. 60-055/2018 (sklenitev: 30.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki