Javno naročilo

JN008373/2017-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Bolnišnica Topolšica
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Splošna bolnišnica Celje
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Univerzitetni rehabillitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča Postojna
Zdravstveni dom Izola
Zdravstveni dom Kočevje
Zdravstveni dom Lenart
Zdravstveni dom Litija
Zdravstveni dom Ljutomer
Zdravstveni dom Novo mesto
Zdravstveni dom Ptuj
Zdravstveni dom Trbovlje

 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 72252000 (Storitve računalniškega arhiviranja)
Podatki o predmetu naročila: Zajem in hramba ostale e-dokumentacije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvajanju storitev e-arhiviranja - zajem in hramba dokumentacije v elektronski obliki pri akreditiranem izvajalcu za obdobje štirih let št. 1/2018
Pogodbena vrednost:9.760,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.10.2018
Trajanje pogodbe:48 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIKROCOP informacijski inženiring in storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih