Javno naročilo

JN005191/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45213100 (Gradbena dela na poslovnih stavbah)
Podatki o predmetu naročila: prenova dela 4. nadstropja poslovne stavbe ZZZS OE MB
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 1 k Pogodbi o prenovi dela 4. nadstropja poslovne stavbe ZZZS OE MB, št. GR-4/18les
Vrednost dodatka:2.952,86 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:27.11.2018
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih