Javno naročilo

JN006642/2018-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj -gradnja križišča na odcepu za Borjano
Pogodbena vrednost:1.720.278,89 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.12.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj -gradnja križišča na odcepu za Borjano (sklenitev: 06.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki