Javno naročilo

JN006027/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 31000000 (Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava)
Podatki o predmetu naročila: NAKUP LED DIOD
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA JN-B0824 DOBAVA IN MONTAŽA LED DIOD ZA POTREBE IZDELAVE SCENOGRAFIJ
Pogodbena vrednost:36.600,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.10.2018
Trajanje pogodbe:14 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KSL - STUDIO za svetlobno in zvočno opremljanje in vzdrževanje d.o.o., Celovška cesta 172, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih