Javno naročilo

JN007527/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33192410:Zobozdravniški stoli
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA O DOBAVI in MONTAŽI ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA
Pogodbena vrednost:18.417,12 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.12.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 197, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA O DOBAVI in MONTAŽI ZOBOZDRAVSTVENEGA STOLA (sklenitev: 05.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki