Javno naročilo

JN007401/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45232000:Druga dela na cevovodih in kabelskih omrežjih
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JNGD 39/2018
Pogodbena vrednost:131.029,65 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.12.2018
Trajanje pogodbe:4 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
GRADBENIŠTVO JOŽE ŠKRABLIN S.P., Arclinska cesta 3, SI-3212 Vojnik
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. JNGD 39/2018 (sklenitev: 06.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki