Javno naročilo

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000:Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Protipoplavna zaščita
Pogodbena vrednost:108.270,24 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:09.11.2018
Trajanje pogodbe:1 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
EURO GRAD podjetje za gradbeništvo, inženiring in nepremičnine d.o.o., Brnčičeva ulica 13, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Protipoplavna zaščita (sklenitev: 09.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki