Javno naročilo

JN007484/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90000000:Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JNST 93/2018
Pogodbena vrednost:91.213,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.12.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 16, SI-3230 Šentjur
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. JNST 93/2018 (sklenitev: 06.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki