Javno naročilo

JN007484/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o., Lava 2A, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 90000000 (Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem)
Podatki o predmetu naročila: Strojno čiščenje kanalizacije
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. JNST 93/2018
Pogodbena vrednost:91.213,50 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:06.12.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VOC Komunala, ravnanje z odpadnimi vodami d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 16, SI-3230 Šentjur

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih