Javno naročilo

JN003768/2017-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30000000:Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Prodajna pogodba za sklop 6
Pogodbena vrednost:98,77 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:26.11.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Prodajna pogodba za sklop 6 (sklenitev: 26.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki