Javno naročilo

JN002409/2018-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA, Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 15800000 (Razna živila)
Podatki o predmetu naročila: sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:OKVIRNI SPORAZUM za »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje treh let« št. 21/2018
Pogodbena vrednost:3.372,60 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:20.11.2018
Trajanje pogodbe:36 mesecev.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
MarSi, predelava in konzerviranje krompirja, Marko Šink s.p., Žabnica 53, SI-4209 Žabnica

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih