Javno naročilo

JN007083/2018-X01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34142000:Vozila z dvigali in prekucniki
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nabava novega tovornega vozila
Pogodbena vrednost:100.040,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:05.12.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 35, SI-1231 Ljubljana - Črnuče
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nabava novega tovornega vozila (sklenitev: 05.12.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki