Javno naročilo

JN008102/2017-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71322000 (Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Izdelava novelacije PZI in izvlečka iz projekta za izvedbo (PZR) v posledici sprememb področne zakonodaje za glavno cesto HAJDINA-ORMOŽ, odsek Markovci-Gorišnica
Vrednost dodatka:37.532,67 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:26.11.2018
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
LINEAL biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o., Jezdarska ulica 3, SI-2000 Maribor

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih