Javno naročilo

JN003877/2018-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30000000:Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Št. C1714-18-460400
Pogodbena vrednost:107.866,36 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.11.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d.o.o., Stožice 100A, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Št. C1714-18-460400 (sklenitev: 08.11.2018, zadnja spr.: 07.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki