Javno naročilo

JN003877/2018-C01

Datum objave:07.12.2018
Datum zadnje spremembe:07.12.2018
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 30000000 (Pisarniški in računski stroji, oprema in potrebščine, razen pohištva in programskih paketov)
Podatki o predmetu naročila: Potrošni informacijski material, Prenosni tiskalniki, Transakcijski skenerji, Namizni skenerji, Programska oprema GeoTime
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Št. C1714-18-460400
Pogodbena vrednost:107.866,36 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.11.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava.
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
ZELINKA & SINOVI Zastopanje in trgovina d.o.o., Stožice 100A, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih