Javno naročilo

JN007759/2018-X01

Datum objave:19.12.2018
Datum zadnje spremembe:16.04.2019
 
Naročnik
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 71320000:Storitve gradbenega projektiranja, 71000000:Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:POGODBA št. 430-29/2018 za storitev Izdelava projektne dokumentacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO
Pogodbena vrednost:90.191,25 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.12.2018, 15.04.2019
Trajanje pogodbe:5 mesecev, Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HIDROSVET Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o., Kidričeva ulica 25, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
POGODBA št. 430-29/2018 za storitev Izdelava projektne dokumentacije ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO (sklenitev: 19.12.2018, zadnja spr.: 19.12.2018)prenos datoteke|podrobni podatki
ANEKS št. 1 K POGODBI št. 430-29/2018 (sklenitev: 15.04.2019, zadnja spr.: 16.04.2019)prenos datoteke|podrobni podatki