Javno naročilo

JN005968/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33157400:Dihalni aparati za medicinsko uporabo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Preventivno vzdrževanje transportnih ventilatorjev
Pogodbena vrednost:81.130,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:04.12.2018
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o., Borovec 18, SI-1236 Trzin
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Preventivno vzdrževanje transportnih ventilatorjev (sklenitev: 04.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki