Javno naročilo

JN005968/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 33157400:Dihalni aparati za medicinsko uporabo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Preventivno vzdrževanje neonatalnih ventilatorjev
Pogodbena vrednost:67.499,55 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:30.11.2018
Trajanje pogodbe:60 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o., Bratislavska cesta 7, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Preventivno vzdrževanje neonatalnih ventilatorjev (sklenitev: 30.11.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki