Javno naročilo

JN007269/2018-X01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45441000:Steklarska dela
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:6600002382/MVS
Pogodbena vrednost:12.810,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:19.12.2018
Trajanje pogodbe:47 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Da.
 
Ponudnik
STEKLO NEMEC NEMEC DEAN S.P., Volčja Draga 57, SI-5293 Volčja Draga
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
6600002382/MVS (sklenitev: 19.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki