Javno naročilo

JN007332/2018-X01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79419000:Storitve ocenjevanja in svetovanja
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja
Pogodbena vrednost:73.200,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:08.01.2019
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
EVROVODA, cenitve, nadzori in svetovanje, d.o.o., Ljubljanska cesta 20, SI-3000 Celje
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Izdelava cenitev nepremičnin za namen računovodskega poročanja (sklenitev: 08.01.2019, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki