Javno naročilo

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
Podatki o predmetu naročila: Aneks št. 2 k Pogodbi št. 3054N/18-TIS za rekonstrukcijo vodovoda zaradi gradnje objektov Porsche ob Verovškovi ulici
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 2 k Pogodbi št. 3054N/18-TIS za rekonstrukcijo vodovoda zaradi gradnje objektov Porsche ob Verovškovi ulici
Vrednost dodatka:47.680,01 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:20.12.2018
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska cesta 5, SI-1290 Grosuplje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih