Javno naročilo

JN007117/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34100000:Motorna vozila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nakup vozil po sklopih: SKLOP G: terensko vozilo SUV 4x4
Pogodbena vrednost:26.001,81 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:21.12.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AVTOHIŠA REAL, trgovina in servis, d.o.o.,, Vodovodna cesta 93, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nakup vozil po sklopih: SKLOP G: terensko vozilo SUV 4x4 (sklenitev: 21.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki