Javno naročilo

JN007117/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 34100000:Motorna vozila
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Nakup vozil po sklopih: SKLOP H: osebno vozilo hibrid
Pogodbena vrednost:46.557,36 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.12.2018
Trajanje pogodbe:Enkratna dobava
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, podjetje za prodajo in servisiranje motornih vozil, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova cesta 1, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Nakup vozil po sklopih: SKLOP H: osebno vozilo hibrid (sklenitev: 28.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki