Javno naročilo

JN007507/2018-X01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79710000:Varovalne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o izvajanju storitev varovanja v poslovnih prostorih naročnika v Murski Sototi
Pogodbena vrednost:53.987,44 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:17.12.2018
Trajanje pogodbe:23 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o izvajanju storitev varovanja v poslovnih prostorih naročnika v Murski Sototi (sklenitev: 17.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki