Javno naročilo

JN007566/2018-X01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 79212000:Revizorske storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:4300-25/2018/11; Zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020
Pogodbena vrednost:29.280,00 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:18.12.2018
Trajanje pogodbe:36 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
4300-25/2018/11; Zunanje izvajanje notranjega revidiranja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 (sklenitev: 18.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki