Javno naročilo

JN006321/2017-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
Podatki o predmetu naročila: GOI vzdrževanje stanovanj in vgrajene infrastrukture - skop C: Ljubljana
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Aneks št. 3 k pogodbi št. 4300-330/2017-2
Vrednost dodatka:1.920.000,00 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:11.12.2018
Trajanje dodatka:38 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
PIL 2 inženiring d.o.o. Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 1A, SI-1290 Grosuplje

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih