Javno naročilo

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Gradnje
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
Podatki o predmetu naročila: Obnova in dokončanje traktov F in G na Ljubljanskem gradu - Vinoteka - Faza II
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Dodatek št. 2 k Pogodbi za izvedbo obnove in dokončanja traktov F,G na Ljubljanskem gradu - VINOTEKA - Faza II
Vrednost dodatka:36.347,75 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:04.01.2019
Trajanje dodatka:Enkratna dobava.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih