Javno naročilo

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50330000 (Storitve vzdrževanja telekomunikacijske opreme)
Podatki o predmetu naročila: Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju SDH opreme - sprememba količine vzdrževane opreme
 
Podatki o dodatku
Naziv dodatka:Podpora lastnemu vzdrževanju in obratovanju SDH opreme - sprememba količine vzdrževane opreme
Vrednost dodatka:56.073,60 EUR z DDV
Datum sklenitve dodatka:10.01.2019
Trajanje dodatka:1 mesecev.
Dodatek se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MI - line, telekomunikacije in energetika, d.o.o., Poljanska cesta 71B, SI-1000 Ljubljana

prenos datoteke

natisni

pogled združenih podatkov o pogodbi in morebitnih dodatkih