Javno naročilo

JN003197/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:sklop 7.
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Državno odvetništvo RS
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA OBČINA VELENJE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO-URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
MKGP, AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA
MNZ POLICIJA - Center za tujce
MNZ POLICIJA - Letalska policijska enota
OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINA KAMNIK
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklop 10. Ministrstvo za zunanje zadeve
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 64110000:Poštne storitve
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Krovna pogodba št. C3130-18-100028
Pogodbena vrednost:177.924,95 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:28.11.2018
Trajanje pogodbe:24 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
DHL EKSPRES (SLOVENIJA), hitra dostava širom sveta, d.o.o., Špruha 19, SI-1236 Trzin
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Krovna pogodba št. C3130-18-100028 (sklenitev: 28.11.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki