Javno naročilo

JN008236/2018-C01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:07.03.2019
 
Naročnik
MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Da.
Ostali naročniki:Osrednja knjižnica Celje, javni zavod, Muzejski trg 1A, Celje, mat.št. 5055601000 in
1. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ALJAŽEV HRIB, Teharska cesta 2A, Celje,
matična številka 5028680000, davčna številka 58643648;
2. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVLJE, Trnoveljska cesta 82, Celje,
matična številka 5019591000, davčna številka 45028613
3. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT CENTER, Gledališka ulica 2, Celje,
matična številka 5029341000, davčna številka 90500377
4. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT DOLGO POLJE, Brodarjeva ulica 4, Celje,
matična številka 5016614000, davčna številka 90237994
5. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT KAJUH CELJE, Malgajeva ulica 4, Celje,
matična številka 5016649000, davčna številka 19054190
6. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT SLAVKO ŠLANDER, Čopova ulica 25, Celje,
matična številka 5019621000, davčna številka 61040754
7. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST TEHARJE, Teharje 56, Celje,
matična številka 5100372000, davčna številka 15046966
8. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT DEČKOVO NASELJE, Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje,
matična številka 5158982000, davčna številka 49019821
9. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT NOVA VAS, Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje,
matična številka 5019605000, davčna številka 63957167
10. MESTNA ČETRT HUDINJA CELJE, Ulica Frankolovskih žrtev 17A, Celje,
matična številka 5103568000, davčna številka 74363417
11. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT LAVA, Iršičeva ulica 2A, Celje,
matična številka 5102987000, davčna številka 58968954
12. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT GABERJE, Kidričeva ulica 3, Celje,
matična številka 5016622000, davčna številka 78180767
13. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST OSTROŽNO, Cesta na Ostrožno 90, Celje,
matična številka 5019559000, davčna številka 43220312
14. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST LJUBEČNA, Kocbekova cesta 45 3202 Ljubečna,
matična številka 5026725000, davčna številka 37718525
15. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ŠKOFJA VAS, Škofja vas 38 3211 Škofja vas,
matična številka 5026687000, davčna številka 52674240
16. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST POD GRADOM, Zagrad 90, Celje,
matična številka 5026636000, davčna številka 27827771
17. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST MEDLOG, Babno 3A, Celje,
matična številka 5016657000, davčna številka 64230970
18. MESTNA OBČINA CELJE KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, Šmartno v Rožni dolini 5, 3201 Šmartno v Rožni dolini, matična številka 5028728000, davčna številka 52845311
19. MESTNA OBČINA CELJE MESTNA ČETRT SAVINJA, Ljubljanska cesta 27, Celje,
matična številka 5019613000, davčna številka 88460983
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Blago
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 09310000:Elektrika
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba o dobavi električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letu 2019
Pogodbena vrednost:254.996,12 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:07.12.2018, 07.03.2019
Trajanje pogodbe:12 mesecev, 9 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
HEP Energija, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Tivolska cesta 48, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba o dobavi električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom v letu 2019 (sklenitev: 07.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki
Aneks št. 1 k pogodbi o dobavi električne energije (sklenitev: 07.03.2019, zadnja spr.: 07.03.2019)prenos datoteke|podrobni podatki