Javno naročilo

JN006297/2018-X01

Datum objave:11.01.2019
Datum zadnje spremembe:11.01.2019
 
Naročnik
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Naročilo je bilo oddano na podlagi skupnega javnega naročila: Ne.
 
Predmet naročila
Vrsta predmeta: Storitve
Glavna oznaka po enotnem besednjaku javnih naročil (CPV): 50300000:Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo
 
Podatki o pogodbi
Naziv pogodbe:Pogodba št. C1714-18-490107
Pogodbena vrednost:30.037,62 EUR z DDV
Datum sklenitve pogodbe:13.12.2018
Trajanje pogodbe:12 mesecev
Pogodba se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma: Ne.
 
Ponudnik
MIDES INTERNATIONAL inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje d.o.o., Kapiteljska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
 

Pogodba in dodatki k pogodbi
Pogodba št. C1714-18-490107 (sklenitev: 13.12.2018, zadnja spr.: 11.01.2019)prenos datoteke|podrobni podatki